Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Nationell ST-utbildningstjänst Ortodonti, Folktandvården Skåne

JOBBA FÖR LEENDEN!

Vill du vara med och bidra till Folktandvården Skånes fortsatta utveckling? Som ledande inom odontologi jobbar vi varje dag för att alla skåningar ska hålla sig friska i munnen och vara stolta över sina leenden hela livet.

Som Skånes största tandvårdsaktör har vi stor kraft att utveckla framtidens tandvård. Vi satsar på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.

Nu erbjuder vi möjligheten att söka en nationellt finansierad ST-tjänst inom ortodonti under en tidsperiod på minst 3 år.

Specialiteten ortodonti karaktäriseras av omhändertagande av patienter som har behov av tandreglering på grund av medfödda eller förvärvade käk-, bett- eller tandpositionsavvikelser. Som specialist behandlar du patienter som kommer till en specialistklinik, men du kommer även att vara ett stöd för allmäntandläkare vid diagnostik och behandling samt delta i utbildning av allmäntandläkare.

Den kliniska tjänstgöringen är förlagd till en av våra specialisttandvårdskliniker i Malmö eller Lund, där du kommer att arbeta tillsammans med din handledare och övriga specialister inom ortodontiområdet. På specialistklinikerna i Lund/Malmö finns även andra specialistområden representerade, såsom parodontologi, endodonti, protetik och pedodonti, med goda möjligheter till tätt samarbete.

Utbildningen är en nationellt finansierad uppdragsutbildning (N-SATS).

Arbetsbeskrivning

När du utbildar dig till specialist inom ortodonti på Folktandvården Skåne kommer du att få fördjupad kunskap om ansiktets, käkarnas och bettets utveckling och tillväxt. Det ingår även fördjupad kunskap i etiologi och metoder för diagnostisering och behandling av patienter som har medfödda och förvärvade käk-, bett- och tandpositionsavvikelser. Du kommer att få möjlighet att behandla patienter med mer komplexa käk- eller bettavvikelser i samarbete med andra specialister. Du får också kunskap i behandling av patienter med särskilda behov, med fokus på barn och ungdomar.

Utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring. (HSLF-FS 2017:77).

Kvalifikationer

För att söka tjänsten behöver du ha svensk legitimation som tandläkare och minst två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare med erfarenhet av både barn- och vuxentandvård.

Vi följer meritbedömningsprinciper från SKR:
https://sttandlakare.se/wp-content/uploads/2019/05/Meritvärdering-av-tandläkare-vid-Tillsättning-av-Nationella-ST.pdf

Du har ett stort intresse för ortodonti och för att arbeta kliniskt. Som person är du målinriktad och kommunikativ. Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga och dina ledaregenskaper.

Vill du vara med och jobba för leenden? Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt

Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 69 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar oavsett behov.

Sista ansökningsdatum

2022-08-15

Sök tjänsten

Refnr: A1139940

Anställningsvillkor

  • Omfattning Heltid
  • Antal tjänster 1
  • Anställningsform Tillsvidareanställning
  • Kommun Malmö
  • Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Fackliga företrädare

  • Lars Hagerström, Tjänstetandläkarna Tel. 0721-99 82 14