Tre ungdomar som sitter vid en sjö och ler

Sommarjobb

Våra sommarjobb vänder sig till dig som studerar till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss som arbetsgivare samtidigt som du får praktisk erfarenhet från det dagliga arbetet på en av våra kliniker.

Från och med den 25e januari 2019 kan du söka våra sommarjobb för sommaren 2019. Sista ansökningsdag är 2019-02-28. Annonsen hittar du då här.

Nu är annonsen ute och du kan skicka in din ansökan för årets sommarjobb. Efter sista ansökningsdag gör våra klinikchefer sina urval och sätter igång med rekryteringsprocessen. Om du går vidare i rekryteringen för sommarjobb så hör någon av våra klinikchefer av sig till dig under mars/april. Vi beräknar att vara klara med rekryteringsprocessen i slutet på april.

Hur fungerar sommarjobben?

Du som får chansen att sommarjobba hos oss får en handledare som har till uppgift att introducera dig till kliniken och dina arbetsuppgifter. Du anställs som tandvårdsassistent.

Sommarjobbets längd bestäms i samråd mellan dig och kliniken.

Vi vänder oss till dig som är:

  • Tandläkare som klarat minst fyra terminer på din utbildning.
  • Tandhygieniststuderande och som klarat minst två terminer på din utbildning.
  • Tandsköterskestuderande och som klarat en termin på din utbildning.

Antalet platser är begränsade. Vi prioriterar utifrån verksamheternas behov.