Tre ungdomar som sitter vid en sjö och ler

Sommarjobb

Våra sommarjobb vänder sig till dig som studerar till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss som arbetsgivare samtidigt som du får praktisk erfarenhet från det dagliga arbetet på en av våra kliniker.

Sista ansökningsdag för våra sommarjobb var 2019-02-28.

Vi hör av oss om du går vidare i processen.

Våra sommarjobb vänder sig till dig som studerar till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss som arbetsgivare samtidigt som du får praktisk erfarenhet från det dagliga arbetet på en av våra kliniker.

Hur fungerar sommarjobben?

Du som får chansen att sommarjobba hos oss får en handledare som har till uppgift att introducera dig till kliniken och dina arbetsuppgifter. Du anställs som tandvårdsassistent.

Sommarjobbets längd stäcker sig över minst 4 veckor och bestäms i samråd mellan dig och kliniken. Vi har kliniker i hela Skåne där sommarjobb kommer att bli möjliga.

Vi vänder oss till dig som är:

  • Tandläkare som klarat minst fyra terminer på din utbildning.
  • Tandhygieniststuderande och som klarat minst två terminer på din utbildning.
  • Tandsköterskestuderande och som klarat en termin på din utbildning.

Antalet platser är begränsade. Vi prioriterar utifrån verksamheternas behov.