Tre ungdomar som sitter vid en sjö och ler

Sommarjobb 2018

Våra sommarjobb vänder sig till dig som studerar till tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss som arbetsgivare samtidigt som du får praktisk erfarenhet från det dagliga arbetet på en av våra kliniker.

Sista ansökningsdag för våra sommarjobb var 2018-02-28.

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Om du går vidare i en rekryteringsprocess på någon av våra kliniker så kommer en klinikchef eller kliniksamordnare att höra av sig till dig. Urval och intervjuer sker löpande. Vi hoppas kunna ge dig ett slutligt besked om du inte går vidare i någon process senast 2018-04-29.

Hur fungerar sommarjobben?

Du som får chansen att sommarjobba hos oss får en handledare som har till uppgift att introducera dig till kliniken och dina arbetsuppgifter. Du anställs som tandvårdsassistent.

Sommarjobbets längd bestäms i samråd mellan dig och kliniken.

Vi vänder oss till dig som är:

  • Tandläkare som klarat minst fyra terminer på din utbildning.
  • Tandhygieniststuderande och som klarat minst två terminer på din utbildning.
  • Tandsköterskestuderande och som klarat en termin på din utbildning.

Antalet platser är begränsade. Vi prioriterar utifrån verksamheternas behov.