ST-utbildningsplatser

Utbildning av ST-tandläkare

Under 2020 ledigföklarade Folktandvården Skåne i samarbete med Region Skåne fem ST-utbildningsplatser i följande specialistområden - Endodonti, oral protetik, parodontologi, ortodonti och pedodonti. Samtliga platser är nu tillsatta.

Utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:7). Utbildningen omfattar minst 3 års heltidstjänstgöring och skall ge en bred akademisk och klinisk helhetssyn samt leda till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap. Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudhandledare och handledare från annan, för specialiseringstjänstgöring godkänd klinik inom specialiteten.

Ansökningsformulär.