ST-utbildningsplatser

Utbildning av ST-tandläkare

Under 2022 fortsätter Folktandvården Skåne sin satsning på specialisttjänstgöring för tandläkare inom områdena endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, pedodonti och parodontologi.

Utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:7). Utbildningen omfattar minst tre års heltidstjänstgöring och skall ge en bred akademisk och klinisk helhetssyn samt leda till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap. Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudansvarig handledare och extern examinator.

Lediga utbildningsplatser publiceras under Lediga jobb