ST-utbildningsplatser

Utbildning av ST-tandläkare

Under 2019 kommer Folktandvården Skåne i samarbete med Region Skåne att ledigförklara fem ST-utbildningsplatser i följande specialistområden - Endodonti, oral protetik, parodontologi, ortodonti och pedodonti.Tillsättning beräknas i september 2019.

Sista ansökningsdag för ST-utbildningsplatserna var 2019-04-01.

Här hittar du Ansökningsformulär som ska bifogas i din ansökan.

Utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 1993:4 M). Utbildningen omfattar minst 3 års heltidstjänstgöring och skall ge en bred akademisk och klinisk helhetssyn samt leda till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap. Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudhandledare och handledare från annan, för specialiseringstjänstgöring godkänd klinik inom specialiteten.