Anika

Anika: ”Vi förändrar inte bara patientens utseende utan ofta också deras liv”

Anika Bojczuk har alltid varit intresserad av oral protetik. Hon gick sin ST-utbildning i hemlandet Polen och när sedan kärleken förde henne till Sverige jobbade hon i fem år som allmäntandläkare i Skåne. Nu är hon färdig specialist igen efter ett kompletteringsår på protetikavdelningen på Folktandvården Skåne i Lund.

Varför just oral protetik?

- Jag har alltid varit intresserad av protetik, redan under min tandläkarutbildning fastnade jag för ämnet. Det som är det roligaste med protetiken är att man inte bara förändrar patienternas utseende, utan rätt ofta också deras liv.

Vilken typ av vård utför du ofta som specialist inom oral protetik?

- Vi jobbar med såväl med enkla entandsluckor, heltandlöshet och omfattande bettrehabiliteringar med båda kron- och broterapi och implantat är aktuella. Vi behandlar nedslitna bett, avsaknad av tandanlag och traumor. Vi kommunicerar mycket med andra specialiteter och planerar tillsammans de mer komplicerade multidisciplinära patientfallen.

På vilket sätt förberedde dig innan du ansökte till ST?

- Som en protetik-intresserad tandläkare har jag alltid tyckt om att behandla protetiska patienter, så jag har läst och fördjupat mig just inom protetik under en längre tid.

Vilket stöd och vilka råd är viktiga inför ansökningen?

- Jag tycker att det var viktigt att få veta vad som ger poäng vid rekrytering, som till exempel deltagande i kurser eller längre erfarenhet. Jag hade jobbat som allmäntandläkare under en längre tid när jag sökte, och hade gått många protetiska kurser och även skrivit några publikationer.

Hur har upplägget för din utbildning sett ut?

- 70 procent av min tid jobbade jag kliniskt med patienter. Resten av tiden var avsatt för seminarier, egenstudier och administrativa uppgifter såsom förhandsbedömningar, journalanteckningar, remisshantering och handledning.

Hur har handledningen sett ut?

- Handledningstiden är viktig! Då vi diskuterar vi alla mina nya fall, olika terapiförslag och tittar på min utveckling. Till detta avsatte vi två timmar varje vecka, men jag kunde fråga och diskutera saker med min handledare när som helst, faktiskt. Förutom den huvudansvariga handledaren är alla andra specialister på avdelningen viktiga och jag fick verkligen ett bra stöd när jag behöver det.

Vad har varit fördelen med att göra din ST på Folktandvården Skåne?

- Det är fantastiskt att jag både har den teoretiska och den praktiska delen på Folktandvården Skåne och det på samma klinik! Jag behöver inte pendla mellan två olika kliniker och har fått stor input om det som vi diskuterar på seminarierna. Andra ST-tandläkare som är med på seminarierna är mina kollegor och vi samarbetar även kliniskt.

Hur hoppas du kunna använda dina specialistkunskaper i framtiden?

- Jag hoppas på att jag får möjligheten att stanna kvar här på avdelning för protetik och fortsätta att jobba som protetiker med remitterade patienter.

Vilket råd skulle du ge till en tandläkare som funderar på att vidareutbilda sig?

- Tänk noggrant på vad som du är intresserad av. Ta reda på vilka kurser Folktandvården Skåne Academy erbjuder och anmäl dig till de som är intressanta. Att delta i kurser ger fantastisk möjlighet att träffa, lyssna på och ställa frågor till olika specialister. Meriteringstjänst kan vara något som du kan överväga. Fundera på om en specialitet är något för dig eller om du tycker om att ha det lite blandat. Är du säker på att du vill vidareutbilda dig så kör på!