Grupp som sitter och pratar i en skogsglänta

Våra värderingar

Folkandvården Skånes värderingar präglar allt vi gör. Och hur vi gör det. De påverkar vår kultur, vår struktur, vår service, våra arbetssätt och vårt förhållningssätt till varandra, våra kunder och världen i stort.

Våra värderingar kan sammanfattas i tre ord:

Nyskapande

Vi samarbetar med universitet och högskolor. bedriver kliniknära forskning för att ligga i framkant och jobba på toppen av vars och ens kompetens. Men för oss handlar nyskapande om mycket mer än så. Det handlar om hur vi bemöter kunderna. Om att utveckla våra arbetssätt. Vad vi gör och hur vi gör det. Att helt enkelt omfamna utveckling.

Öppna

Våra dörrar står öppna för alla. För oss är det centralt med ett öppet sinne och att vara ärlig. Vi tror på öppna kliniker med ett öppet arbetsklimat, ett öppet sinnelag och på det öppna samhället. Att vara öppen är också i sin enkelhet att vara tolerant.

Tillsammans

Ensamt är ensamt. Vi tror på gemenskap. Tillsammans blir vi bättre, som människor, som team och som företag. Det gäller oss internt. Det gäller oss i förhållande till våra kunder - och alla andra i samhället. Tillsammans är vi helt enkelt oslagbara.