Tandläkare Tobias Edh

Tobias Edh, tandläkare på Folktandvården SkåneVarför ville du bli tandläkare?
- Jag bestämde mig för det när jag gick i gymnasiet. Jag ville jobba inom något vårdyrke och jag var övertygad om att tandläkare var ett av de trevligaste alternativen, då man har god och relativt nära kontakt med sina patienter och får ansvara för den vård man ger.

Hur hamnade du på Folktandvården Skåne?
- Det var ett naturligt val av arbetsplats efter min examen. Folktandvården Skåne är en stor organisation med introduktionsprogram för nyanställda. Det finns många erfarna kolleger att få stöd och kunskapsutbyte av. Tack vare det nära samarbete vi har med specialisttandvården kan jag lätt komma i kontakt med specialister om jag behöver råd eller hjälp. Det breda patientklientelet - från barn och unga till äldre eller sjuka - ger mig dagligen utmaningar och erfarenheter som gör mig till en bättre tandläkare!

Vad är det bästa med jobbet som tandläkare?
- Att lära känna så många människor, samt att uppleva tacksamheten från folk man kunnat ge den den hjälp de behövt.

Har jobbet som tandläkare motsvarat dina förväntningar?
- Ja, men allt blir vad man gör det till, jag går till mitt jobb med glädje.

Hur vill du utveckla dig i din yrkesroll?
- Jag kommer kontinuerligt att gå kurser och utmana mig och mina kunskaper med fler och fler avancerade behandlingar. På det viset kommer yrket aldrig att bli tråkigt tror jag.