Grupp unga som sitter i soffa

Forskning och utveckling

Vi forskar för att främja munhälsan, minska sjukdom och minimera komplikationer till följd av behandling. Forskningen är viktig för att kunna utveckla framtidens tandvård och folkhälsoarbete.

Unika förutsättningar för forskning

Med en kundbas på nära 500 000 personer och vårt lagarbete mellan allmän-, specialist,- och sjukhustandvård, har vi unika förutsättningar för att bedriva patientnära forskning och utveckling.

Våra forskande medarbetare har tillsammans publicerat mer än 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Satsning på forskning

Under 2016 fyrdubblade vi investeringarna i forsknings- och utvecklingsprojekt, från en till fyra miljoner kronor. Stödet går bland annat till studier om olika behandlingsmetoder, ny teknik vid behandling samt sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa. Läs mer

Aktuella forskningsprojekt

Vi har idag ett tjugotal spännande forskningsprojekt igång inom områdena käksmärta, att förebygga kariesskador och implantat. Vi bedriver också forskningsprojekt om tandlossning och protetik.

I forskningen samarbetar kliniker inom Folktandvården Skåne med universitet och högskolor i både Sverige och världen.

Prioriterade forskningsområden

  • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
  • Samband oral hälsa och allmän hälsa
  • Diagnostik- och behandlingsforskning

Doktorandtjänster

För att bredda karriärmöjligheter och stärka vår kompetens har doktorandtjänster inrättats.

FoU-medel

Du som jobbar hos oss har möjlighet att söka forsknings- och utvecklingsmedel till projekt.