Våra förmåner

Några anledningar till varför du kan känna dig trygg hos oss.

Kollektivavtal

Folktandvården Skåne har kollektivavtal via Sveriges kommuner och landsting.

Försäkringar

Som medarbetare inom Folktandvården Skåne har du vid skada eller sjukdom i vissa fall rätt till ersättning via våra försäkringar.

Friskvårdsbidrag

Folktandvården Skåne erbjuder ekonomiskt stöd för friskvårdsaktiviteter med upp till 3 200 kronor per kalenderår (2022).

Föräldrapenning/föräldratillägg

Som anställd i Region Skåne har du möjlighet att vara helt ledig tills barnet fyllt tre år. Därutöver har du möjlighet till förkortad arbetstid till 75 % tjänstgöring tills barnet fyllt 12 år.

Utökad semesterrätt

När du fyller 40 år får 31 semesterdagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. Är du 39 år och yngre erhåller du 25 semesterdagar.

Löneväxling vid pension

Med löneväxling till pension menas att du som medarbetare har möjlighet att växla en del av lönen till tjänstepension istället för att ta ut lönen på vanligt sätt.