Lex Maria

Anmälningar enligt Lex Maria.

Medarbetarna i Folktandvården Skåne arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i tandvården. Avvikelserapporter som kan leda till en lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom av vad som hänt blir det möjligt att arbeta annorlunda och bättre.

Läs mer om lex Maria på 1177.se.