Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta info.inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 14

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2020-12-02 Medieträning Medieträning omfattande grund-, fortsättnings- samt ad-hoc träning för medarbetare. 2021-01-13 Anbudstiden utgått
2020-12-09 Revision av Region Skånes bolag Revision av Region Skånes bolag. Upphandling av revisionstjänster för Region Skånes bolag. 2021-01-21 Anbudstiden utgått
2020-12-11 Ledarutveckling Upphandling av ledarutvecklingsprogram och tillhörande konsulttjänster. 2021-01-25 Anbudstiden utgått
2021-01-15 Extern remiss Återbrukade möbler med tillhörande tjänster Extern remiss Återbrukade möbler med tillhörande tjänster 2021-02-01 Svarstiden utgått
2021-01-16 RFI IT-tjänster Folktandvården Skåne RFI avseende IT-tjänster till Folktandvården Skåne AB RFI avseende IT-tjänster 2021-02-05 Svarstiden utgått
2021-01-16 Bränsle och drivmedel Upphandlingen är indelad i sex delar enligt nedan. Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Del 1 - Bränsle på pump - Blyfri 95 oktan - Diesel MK 1 - Tillbehör Del 2 - Bränsle på pump - Biogas 100 Del 3 - Bränsle på pump - RME 100 Del 4 - Bränsle på pump - HVO 100 Del 5 - Snabbladdning Del 6 - Bränsle på bulk - Diesel på bulk utan inblandning FAME 2021-02-15 Anbudstiden utgått
2021-02-08 Intraoral Röntgen Upphandling avseende Intraoral Röntgen till Folktandvården Skånes kliniker. 2021-03-12 Anbudstiden utgått
2021-01-31 Bildskärmsglasögon Förse de anställda med bildskärmsglasögon för en god arbetsmiljö. Paket 1 - Standardglas Följande ska ingå i paketpriset: Standardglas, enstycke-, + - 6/2 dioptier , inkl arbetskostnad per par Synundersökning Båge Superantireflexbehandling per par Montering Fodral och putsduk 2021-03-18 Anbudstiden utgått
2021-02-26 Reklam- och kommunikationsbyrå Upphandling av reklam- och kommunikationsbyrå 2021-03-26 Anbudstiden utgått
2021-03-10 IT-tjänster Inledning Folktandvården Skåne inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med ansökan om deltagande i upphandling av IT-relaterade tjänster och produkter enligt denna ansökningsinbjudan. Folktandvården Skåne emotser er ansökan med stort intresse. 2021-04-08 Ansökningstiden utgått