Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Övergripande frågor kan skickas till e-postadressen info.inkop@folktandvardenskane.se.

Rikard Norberg

Chef för ekonomi- och inköpsavdelningen.

rikard.norberg@folktandvardenskane.se

My Tang

Inköps- och upphandlingsansvarig

my.tang@folktandvardenskane.se

Jenny Lundqvist

Inköpskoordinator och projektledare

jenny.lundqvist@folktandvardenskane.se

Antal träffar: 6

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2019-03-15 Konferensbyråtjänster Upphandlingen avser konferensbyråtjänster. 2019-04-15 Anbudstiden utgått
2019-03-29 Mediebevakning Upphandling av mediebevakning. Mediebevakning av tryckt media, etermedia, onlinemedia och social media. 2019-05-03 Anbudstiden utgått
2019-03-24 Resebyråtjänster Upphandlingen avser resebyråtjänster. 2019-05-03 Anbudstiden utgått
2019-04-11 Förhyrning, tvätt och byte av entrémattor Upphandlingen avser inköp av hyra/tvätt av entrémattor för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande, samt till de övriga verksamheter med vilka regionen har avtal med om ex materialförsörjning. 2019-05-24 Anbudstiden utgått
2019-05-16 Upphandlingskonsulter Upphandlingen avser att ha avtal med kvalificerade anbudsgivare som kan erbjuda kvalificerade upphandlingskonsulter för Folktandvården Skåne AB för att leda och genomföra upphandlingar samt vid behov av specialistkompetens. Upphandlingskonsulttjänster Specialistkompetens support inom LOU, inköp och upphandling. 2019-06-18 Anbudstiden utgått
2019-05-11 Möbler - för patientnära miljö respektive personalnära miljö Upphandlingen avser inköp av nya möbler för både patientnära miljö och personalnära miljö. Avtalet omfattar även montage av möbler, där detta är aktuellt. Upphandlingen består av följande delområden: • Patientnära Miljö (delområde A) • Personalnära Miljö (delområde B) • Dagbädd (delområde C) • Mossbeklädd ljudabsorbent (delområde D) Anbud kan läggas på ett eller fler delområden. 2019-09-06 72 dagar kvar
Boka tid Akut tid