Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter.

Nedan visas aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar. Klicka här för att se Region Skånes pågående upphandlingar.

Leverantörer som är intresserade att sälja varor eller tjänster till oss ber vi ta kontakt för att stämma av gällande befintlig avtalssituation eller om eventuell upphandling är planerad.

Antal träffar: 3

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2017-11-06 RFI dentalteknisk service RFI avseende dentalteknisk service. 2017-11-24 Svarstiden utgått
2017-11-19 Röntgenbildskärmar Ramavtalsupphandling röntgenbildskärmar 2017-12-22 Anbudstiden utgått
2017-12-10 Dental förbrukning Upphandling dental förbrukning 2018-02-07 Anbudstiden utgått

Upphandlingsstrateg

Gustaf Persson

040 - 623 02 15

Inköpskoordinator/projektledare

Jenny Lundqvist

040 - 623 02 52
Boka tid Akut tid