Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter.

Nedan visas aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar. Klicka här för att se Region Skånes pågående upphandlingar.

Leverantörer som är intresserade att sälja varor eller tjänster till oss ber vi ta kontakt för att stämma av gällande befintlig avtalssituation eller om eventuell upphandling är planerad.

Antal träffar: 10

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2017-04-20 RFI Röntgenbildskärmar RFI avseende röntgenbildskärmar till Folktandvården Skåne AB. 2017-05-15 Svarstiden utgått
2017-04-25 Översättningstjänster Översättningstjänster från svenska till åtminstone följande språk: spanska, franska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, danska, engelska, farsi, finska, hindi, mandarin/kinesiska, polska, rumänska, ryska, somaliska, sorani, thailändska, turkiska, tyska, urdu, vietnamesiska, dari, pashtu, de officiella svenska minoritetsspråken samt från dessa språk till svenska. 2017-06-05 Anbudstiden utgått
2017-05-23 RFI Laboratorieutrustning Marknadsundersökning/offertförfrågan avseende laboratorieutrustning till Folktandvården Skåne AB. 2017-06-09 Svarstiden utgått
2017-05-14 Kuvert och Journalmappar Upphandling omfattar tryckta kuvert och tryckta journalmappar. Upphandling omfattar tryckta kuvert och tryckta journalmappar. 2017-06-19 Anbudstiden utgått
2017-05-18 Allergi, lunga och hud 2017 Upphandling av läkemedel inom terapiområde allergi, lunga samt hud. Upphandling av läkemedel inom terapiområde allergi, lunga samt hud. För positionen R03DX05 Omalizumab kommer avtal att löpa under ett (1) år med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till 18 månader. Beräknad avtalsstart 2017-11-01. För övriga positioner, se Sortimentsbilagan - bilaga 1, förutom R03DX05 Omalizumab, kommer avtal att löpa under två (2) år med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till 24 månader. Beräknad avtalsstart 2017-11-01. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per position. 2017-06-20 Anbudstiden utgått
2017-05-24 Diskdesinfektor, genomräckningsbar Upphandling av diskdesinfektor, genomräckningsbar, till Folktandvården Skåne AB. 2017-06-30 Anbudstiden utgått
2017-05-24 Autoklav, golvstående Upphandling autoklaver, golvstående, till Folktandvården Skåne AB. 2017-06-30 Anbudstiden utgått
2017-05-24 Dental unit, svängbar Upphandling av 6 st dentala units, svängbara för höger- och vänsterhänt operatör 2017-06-30 Anbudstiden utgått
2017-06-20 Dentalmikroskop Upphandling av 3 st dentalmikroskop till Folktandvården Skåne AB. 2017-08-21 Imorgon
2017-06-20 Ortodontimaterial Upphandling av ortodontimaterial. 2017-09-08 19 dagar kvar

Upphandlingsstrateg

Gustaf Persson

040 - 623 02 15

Inköpsassistent

Jenny Lundqvist

040 - 623 02 52
Boka tid Akut tid