Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter.

Nedan visas aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar. Klicka här för att se Region Skånes pågående upphandlingar.

Leverantörer som är intresserade att sälja varor eller tjänster till oss ber vi ta kontakt för att stämma av gällande befintlig avtalssituation eller om eventuell upphandling är planerad.

Antal träffar: 0

Inköps- och upphandlingsansvarig

My Tang

046-275 95 80

Inköpskoordinator/projektledare

Jenny Lundqvist

046-275 95 66
Boka tid Akut tid