Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta info.inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 13

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2021-03-21 Dental förbrukning Folktandvården Skåne inbjuder härmed till anbudsgivning avseende dentalt förbrukningsmaterial omfattande varugrupperna Ets och Bonding, Cement, Temporär fyllnad (cementmaterial), Fyllnadsmaterial, Kron och Bromaterial, Glasjonomer (fissurförsegling), Fyllnadstillbehör och Engångsmaterial. Anbud kan lämnas på en eller flera varugrupper. Folktandvården Skåne inbjuder härmed till anbudsgivning avseende dentalt förbrukningsmaterial omfattande varugrupperna Ets och Bonding, Cement, Temporär fyllnad (cementmaterial), Fyllnadsmaterial, Kron och Bromaterial, Glasjonomer (fissurförsegling), Fyllnadstillbehör och Engångsmaterial. Anbud kan lämnas in på en eller flera varugrupper. Tilldelning av avtal sker per varugrupp. 2021-04-26 Avbruten
2021-03-31 Dental unit Folktandvården Skåne AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende komplett stationär Dental Unit inklusive behandlingsstol och operationsbelysning. 2021-05-04 Anbudstiden utgått
2021-04-02 Betalkortsterminaler Upphandlingen avser köp av Betalkortsterminaler med service och support samt köp av tillbehör. Beställare är både Region Skåne och Folktandvården Skåne AB. Upphandling av köp av kortterminaler/betalkortsterminaler för Region Skåne 2021-05-10 Anbudstiden utgått
2021-05-01 Sjukvårdsmadrasser Upphandlingen avser köp alternativt hyra av sjukvårds madrasser för Region Skåne och Folktandvården. 2021-06-07 Anbudstiden utgått
2021-05-05 Företagshälsovårdstjänster Upphandling av företagshälsovårdstjänster med följande delområden: 1. Företagshälsovård 2. Beroendebehandling för medarbetare, Del av dag 3. Beroendebehandling för medarbetare, Internat och Heldag 4. Arbetsförmågeutredningar 5. Utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö och hälsa 2021-06-09 Anbudstiden utgått
2021-05-16 Kontorsmaterial Förse de anställda med kontorsmaterial. Leverantören ska arbeta för att uppfylla Region Skånes syfte och mål med upphandlingen och avtalet. Syftet med detta avtal är att tillgodose Region Skånes behov av förbrukningsvaror inom området kontorsmaterial. Målet är att detta avtal leder till ökad resurseffektivitet och lägre kostnader för Region Skåne med fokus på att minska miljöpåverkan från kontorsmaterial. Upphandlingen omfattar följande: Material som används för förbrukning i kontorsmiljö Kopierings- och Skrivarpapper Korthållare med tillbehör Kuvert och journalmapp Stämplar med tillbehör Upphandlingen omfattar inte: Stolar Möbler Inredning Belysning Ergonomi Papper och plastprodukter (med undantag av Kopierings- och Skrivarpapper 2021-06-14 Anbudstiden utgått
2021-05-28 Hand- och vinkelstycken samt rengöringsapparat för hand-och vinkelstycken Upphandlingen omfattar följande upphandlingsdelar som utvärderas och tilldelas var för sig: Del A - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning Del B - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning Del C - Handstycke för tandsanering kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning Del D - Handstycke för tandsanering kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning Del E - Rengöringsapparat för hand- och vinkelstycken Upphandlingen omfattar följande upphandlingsdelar som utvärderas och tilldelas var för sig: Del A - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning Del B - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning Del C - Handstycke för tandsanering kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning Del D - Handstycke för tandsanering kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning Del E - Rengöringsapparat för hand- och vinkelstycken Allmänna krav Skakrav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. FTV kan begära att anbudsgivaren ska visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i upphandlingsdokumenten är uppfyllda. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska anbudsformuläret (TendSign) som används för anbudsgivning. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter och att samtliga obligatoriska frågor är besvarade, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med förtydligande och/eller kompletterande uppgifter. Anbudsgivaren uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att den efterfrågade informationen finns med, alla frågor är besvarade och att samtliga bilagor bifogats anbudet. 2021-06-28 Anbudstiden utgått
2021-06-03 Upphandling av System för dentala implantat Denna upphandling avser ramavtal gällande tillhandahållande och leverans av System för dentala implantat. Upphandlingen omfattar hela Folktandvården Skåne. Företrädesvis är det tre kliniker som utför implantatbehandlingar, dock kan ytterligare enstaka kliniker komma att avropa. 2021-07-01 Anbudstiden utgått
2021-06-04 Biogas 100 på pump Upphandlingen avser drivmedel till personbilar, transportbilar lastbilar och ambulanser i Region Skånes egna regi. Även biltvätt, biltillbehör (lampor, torkarblad och bilvårdsprodukter), olja och spolarvätska omfattas till viss del av denna upphandling. 2021-07-05 Anbudstiden utgått
2021-07-14 Ortodontimaterial Denna upphandling avser ramavtal på Ortodontimaterial enligt beskrivning i bifogad Kravspecifikation. Upphandlingen omfattar hela Folktandvården Skåne. Upphandlingen är indelad i följande fem (5) anbudsområden: 1. Brackets/tuber med adhesiv på basplatta 2. Brackets/tuber 3. Ortodontiska band 4. Class II Apparatur 5. Ortodontimaterial Anbudsgivare kan lämna anbud för ett anbudsområde eller för flera anbudsområden. 2021-08-26 22 dagar kvar