Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Övergripande frågor kan skickas till e-postadressen info.inkop@folktandvardenskane.se.

Rikard Norberg

Chef för ekonomi- och inköpsavdelningen.

rikard.norberg@folktandvardenskane.se

Jenny Lundqvist

Inköpskoordinator och projektledare

jenny.lundqvist@folktandvardenskane.se

Antal träffar: 6

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2019-05-11 Möbler - för patientnära miljö respektive personalnära miljö Upphandlingen avser inköp av nya möbler för både patientnära miljö och personalnära miljö. Avtalet omfattar även montage av möbler, där detta är aktuellt. Upphandlingen består av följande delområden: • Patientnära Miljö (delområde A) • Personalnära Miljö (delområde B) • Dagbädd (delområde C) • Mossbeklädd ljudabsorbent (delområde D) Anbud kan läggas på ett eller fler delområden. 2019-09-06 Anbudstiden utgått
2019-07-19 Pappers- och plastprodukter Pappers- och plastprodukter innehåller följande typer av produkter: - Kost och servering så som bägare, bestick, tallrikar mm. -Torkpapper så som hushållspapper, toalettpapper mm. -Säckar och påsar -Servetter och dukar -Skyddskläder så som skoöverdrag, haklapp mm. 2019-10-07 Anbudstiden utgått
2019-10-22 RFI - Förmedling av språktolktjänster Extern remiss innebär att Region Skåne ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras. När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlagen. Sista dagen för synpunkter är 2019-10-31. Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras. Upphandlingen avser förmedling av språktolk, omfattningen framgår av Kravspecifikationen. Typer av tolkning som upphandlingen omfattar: Kontakttolkning. Förbeställd telefon- och videotolkning. On-demand tolkning via telefon. On-demand tolkning för 1177 via telefon. On-demand tolkning via app för smartphone. 2019-10-31 8 dagar kvar
2019-10-22 RFI avseende Digitalt systemstöd för hantering av tandtekniska produkter Observera att detta är en RFI; Request for information (Begäran om information) där Folktandvården Skåne AB önskar information från potentiella anbudsgivare gällande Digitalt systemstöd för hantering av tandtekniska produkter. 2019-11-11 19 dagar kvar
2019-10-16 Ramavtal säkerhetstekniska installationer Upphandling av ramavtal gällande säkerhetstekniska installationer samt service av anläggningar i externt förhyrda lokaler. Det är framförallt verksamhet som tandvård, primärvård och psykiatri som bedrivs i lokalerna. 2019-11-13 21 dagar kvar
2019-08-07 Upphandlingsstöd - Dynamiskt inköpssystem (steg 1) Ansökningsinbjudan för dynamiskt inköpssystem gällande upphandlingsstöd/upphandlingskonsulter till Region Skåne samt Folktandvården Skåne AB. Delområde Upphandlingen är indelad i fyra (4) olika delområden där anbudsgivare kommer kvalificeras in per offererat område. Område 1 – Upphandlingsstöd Fastighetsrelaterade upphandlingar Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området Fastighetsrelaterade upphandlingar. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Uppdrag enligt ABFF (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning) ingår inte i denna upphandling. Område 2 – Upphandlingsstöd Varor och tjänster Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Område 3 – Upphandlingsstöd IT och medicinsk teknik Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området IT och medicinsk teknik. Upphandlingar som omfattas kan vara olika typer av mjukvara, hårdvara och/eller IT-struktur. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Område 4– Upphandlingsstöd Kollektivtrafikrelaterade upphandlingar Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området kollektivtrafik med tillhörande varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Efter kvalificering kommer anbudsgivaren som uppfyller uppställda kvalificeringskrav att gå vidare till steg 2 Anbudsinbjudan, för vidare information se Mall Anbudsinbjudan samt Avtalsmall. Ansökan om att få delta kan lämnas på ett (1) eller fler delområde. Anbudsgivaren anger nedan vilka delområde som denna önskar kvalificera sig inom. 2027-08-06 2844 dagar kvar