Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Just nu erbjuder vi enbart akut tandvård

På grund av rådande materialbrist med anledning av covid-19 är vår verksamhet tillfälligt begränsad till akut tandvård på utvalda kliniker runt om i Skåne. Vi kommer att kontakta dig som har en tid hos oss för att boka om den. Vi bokar om två veckor i taget. Så snart vi har material återgår vi till ordinarie verksamhet.

Om du är i behov av akut tandvård kan du kontakta vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en tid.

Har du övriga frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta din klinik.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta info.inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 13

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2019-11-24 Profilprodukter och gåvor Profilprodukter, gåvor Profilprodukter och gåvor Profilprodukter och gåvor 2020-01-08 Anbudstiden utgått
2019-12-22 RFI nr 2 Tandtekniska tjänster RFI med förfrågan att återkoppla synpunkter på utformning och innehåll i prisformulär. RFI avseende möjlighet att inkomma med synpunkter på innehåll och utformning av prisformulär. 2020-01-15 Anbudstiden utgått
2019-12-12 Cateringtjänster Leendecentralen Folktandvården Region Skåne är i behov av ett ramavtal för cateringtjänster då det gamla avtalet löper ut. 2020-01-20 Anbudstiden utgått
2019-12-13 Virtuell lärandemiljö med fokus på odontologi Uppdraget avser utveckling, leverans, support, drift och underhåll, hosting och lagring samt anpassning och vidareutveckling av en virtuell lärandemiljö för vidareutbildning av personal. Leverantören ska även tillhandahålla utbildningsmaterial via plattformen i form av bl.a. kliniska instruktionsfilmer, webinarier, föreläsningar, artiklar och livestreamade behandlingar. Därutöver ska leverantören administrera och certifiera utbildningspoäng ADA CE points eller AGD CE points. 2020-01-20 Anbudstiden utgått
2019-12-05 Diskdesinfektor Folktandvården Skåne har behov av ett ramavtal för diskdesinfektorer till cirka 70 tandvårdskliniker i Skåne. 2020-01-23 Anbudstiden utgått
2019-12-05 Autoklaver (bänkmodell) Folktandvården Skåne har behov av ett ramavtal för köp av autoklaver. 2020-01-23 Anbudstiden utgått
2020-01-10 Desinfektion, hygien- och hudvårdsprodukter Upphandling av produkter kopplade till områdena desinfektion, hygien och hudvård. 2020-02-07 Anbudstiden utgått
2020-01-09 Bemanning Kundservice och Support Folktandvården Skåne 556936--0828 upphandlar bemanningstjänster för att förstärka verksamheter under minst 6 månader eller längre tid med bemanningskonsulter inom olika personalkategorier, 2020-02-10 Avbruten
2020-01-19 Dentalteknisk service Folktandvården Region Skåne har behov av ett ramavtal gällande service för sin maskinpark gällande autoklaver, diskdesinfektorer och annan utrustning till sina 66 kliniker i Skåne. 2020-02-27 Anbudstiden utgått
2020-02-09 Ramavtal miljökonsulttjänster Upphandlingen av ramavtal Miljökonsulttjänster med syfte att säkerställa Beställarens behov av konsulttjänster omfattande uppdrag upp till 1,5 miljoner kronor. Ramavtalet tecknas med tre (3) konsultföretag. 2020-03-10 Anbudstiden utgått