Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 7

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2022-03-10 Inkassotjänster Upphandlingen avser inköp av inkassotjänster för Region Skåne. 2022-04-07 Svarstiden utgått
2022-04-08 Dental förbrukning, delområde System för säker spruthantering Upphandling av system för säker spruthantering. Upphandlingen är indelad i två delområden: - System för säker spruthantering - Kanlyer för injektion 2022-04-29 Anbudstiden utgått
2022-04-22 RFI Kemikalierelaterade miljökrav RFI avseende kemikalierelaterade miljökrav i dentala förbrukningsartiklar 2022-05-13 Svarstiden utgått
2022-05-25 Sanering av folktandvårdskliniker Upphandlingen syftar till att tillgodose Folktandvården Skånes behov av kvicksilversanering, rengöring av buffertankar, utjämningskärl och sekretkärl samt årlig funktionskontroll och sanering/tömning av vattenlås och golvbrunn. Upphandlingen omfattar samtliga folktandvårdskliniker för Folktandvården Skåne. Upphandlingen är indelad i fyra (4) anbudsområden. Periodisk rengöring av buffertank med mera Periodisk rengöring av buffertank med mera. Kvicksilversanering vid akuta stopp i avloppsledning Kvicksilversanering vid akuta stopp i avloppsledning. Kvicksilversanering påkallad av Miljöförvaltningen Kvicksilversanering påkallad av Miljöförvaltningen. Kvicksilversanering vid avveckling av tandvårdsklinik Kvicksilversanering vid avveckling av tandvårdsklinik 2022-06-22 Anbudstiden utgått
2022-05-20 Akuta bud och taxi Upphandling omfattar akuta bud, special bud och taxiresor 2022-06-23 Anbudstiden utgått
2022-05-26 Läkemedel parenteralt järn och botulinumtoxin samt infektionsläkemedel I denna upphandlingen ingår rekvisitionsläkemedel med järn, parenteralt och botulinumtoxin samt läkemedel inom terapiområde infektion, bla cefalosporiner, immunglobulin mot HpB. Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande, samt de förvaltningar eller vårdgivare som är offentligt finansierade med vilka regionen har avtal med samt betalningsansvar för. 2022-06-30 Anbudstiden utgått
2019-08-07 Upphandlingsstöd - Dynamiskt inköpssystem (steg 1) Ansökningsinbjudan för dynamiskt inköpssystem gällande upphandlingsstöd/upphandlingskonsulter till Region Skåne samt Folktandvården Skåne AB. Delområde Upphandlingen är indelad i fyra (4) olika delområden där anbudsgivare kommer kvalificeras in per offererat område. Område 1 – Upphandlingsstöd Fastighetsrelaterade upphandlingar Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området Fastighetsrelaterade upphandlingar. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Uppdrag enligt ABFF (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning) ingår inte i denna upphandling. Område 2 – Upphandlingsstöd Varor och tjänster Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Område 3 – Upphandlingsstöd IT och medicinsk teknik Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området IT och medicinsk teknik. Upphandlingar som omfattas kan vara olika typer av mjukvara, hårdvara och/eller IT-struktur. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Område 4– Upphandlingsstöd Kollektivtrafikrelaterade upphandlingar Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området kollektivtrafik med tillhörande varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. Efter kvalificering kommer anbudsgivaren som uppfyller uppställda kvalificeringskrav att gå vidare till steg 2 Anbudsinbjudan, för vidare information se Mall Anbudsinbjudan samt Avtalsmall. Ansökan om att få delta kan lämnas på ett (1) eller fler delområde. Anbudsgivaren anger nedan vilka delområde som denna önskar kvalificera sig inom. 2027-08-06 1860 dagar kvar