Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter.

Nedan visas aktuella marknadsundersökningar (RFI) och annonserade upphandlingar. Klicka här för att se Region Skånes pågående upphandlingar.

Leverantörer som är intresserade att sälja varor eller tjänster till oss ber vi ta kontakt för att stämma av gällande befintlig avtalssituation eller om eventuell upphandling är planerad.

Antal träffar: 3

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2017-12-10 Dental förbrukning Upphandling dental förbrukning 2018-02-07 Anbudstiden utgått
2018-03-06 RFI: Journalsystem Under 2018 avser Folktandvården Skåne att upphandla ett journalsystem, för införande 2019. Med denna request for information (RFI) vill Folktandvården Skåne få mer kunskap om potentiella leverantörers perspektiv på identifierade behov i syfte att underlaget ska bli så ändamålsenligt som möjligt. Återkoppling lämnas i följande enkät: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=deb2955ecb26 Lösenord: FtvLev01 Folktandvården Skåne emotser ert svar! Observera att RFIn inte är en begäran om anbud. 2018-03-16 Svarstiden utgått
2018-04-13 Upphandling Journalsystem Upphandling av journalsystem för tandvård som tjänst till Folktandvården Skånes kliniker och verksamheter innefattande:  Implementation och konfiguration  Konvertering och migrering av data från befintligt journalsystem.  Systemförvaltning, drift och support samt utveckling  Utbildning  Integration mot interna system.  Integration mot externa system.  Övriga utvecklings- och konsulttjänster med anknytning till Tjänsten. 2018-05-14 24 dagar kvar

Upphandlingsstrateg

Gustaf Persson

040 - 623 02 15

Inköpskoordinator/projektledare

Jenny Lundqvist

040 - 623 02 52
Boka tid Akut tid