Tjejer och en kille åker karusell och ler

Företagsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en företagsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Företagsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I företagsledningen sitter vd, divisionschefer och huvudkontorets chefer:

Bild på >Vice vd/ strategichef/ kommunikationschef Katarina Liljenberg

Vice vd/ strategichef/ kommunikationschef

Katarina Liljenberg

Bild på >Forsknings- och utvecklingschef Henrik Jansson

Forsknings- och utvecklingschef

Henrik Jansson

Bild på >Affärsutvecklingschef Damir Konakovic

Affärsutvecklingschef

Damir Konakovic

Bild på >Ekonomichef Jörgen Edmund

Ekonomichef

Jörgen Edmund

Bild på >HR-chef Mats Gottschalk

HR-chef

Mats Gottschalk

Bild på >IT-chef Magnus Laursen

IT-chef

Magnus Laursen

Bild på >Divisionschef, område syd Lina Mobärg

Divisionschef, område syd

Lina Mobärg

Bild på >Divisionschef, område väst Maria Mathioudaki

Divisionschef, område väst

Maria Mathioudaki

Bild på >Divisionschef, område öst Ingrid Olofsdotter

Divisionschef, område öst

Ingrid Olofsdotter

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns avdelningar inom ekonomi, IT och support, HR, kommunikation, affärsutveckling samt forskning och utveckling. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av:

  • Niklas Larsson (C), ordförande

  • Amani Loubani (S), vice ordförande och ledamot

  • Margreth Segerstein (M), ledamot

  • Åsa Holmén (L), ledamot

  • Anders Magnhagen (S), ledamot

  • Anneli Eskilandersson (SD), ledamot