Tjejer och en kille åker karusell och ler

Företagsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en företagsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Företagsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I företagsledningen sitter vd, divisionschefer och huvudkontorets chefer:

Vice vd/ strategichef/ kommunikationschef

Katarina Liljenberg

Forsknings- och utvecklingschef

Henrik Jansson

Affärsutvecklingschef

Damir Konakovic

Ekonomichef

Anna Sevelo

HR-chef

Mats Gottschalk

IT-chef

Magnus Laursen

Divisionschef, område syd

Lina Mobärg

Divisionschef, område väst

Maria Mathioudaki

Divisionschef, område öst

Ingrid Olofsdotter

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns avdelningar inom ekonomi, IT och support, HR, kommunikation, affärsutveckling, kvalitet och inköp samt forskning och utveckling. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av:

  • Niklas Larsson (C), ordförande

  • Amani Loubani (S), vice ordförande och ledamot

  • Margreth Segerstein (M), ledamot

  • Åsa Holmén (L), ledamot

  • Anders Magnhagen (S), ledamot

  • Anneli Eskilandersson (SD), ledamot