Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Specialisttandvården blir mer tillgänglig för skåningarna

1 september, 2015

Med start den 1 september 2015 förs specialisttandvården inom Folktandvården Skåne samman med allmäntandvården och får en och samma klinikledning. Detta är unikt för den offentliga tandvården i Sverige. Förändringen kommer att innebära minskade väntetider för våra kunder och patienter, samt ett ökat kunskapsutbyte inom organisationen.

Folktandvården Skånes verksamhet är idag uppdelad i fyra divisioner. Tre som arbetar med allmäntandvård och en division för specialisttandvård. Specialisttandvården är idag koncentrerad till fyra specialistcentrum i Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad.

Divisionen för specialisttandvård kommer genom förändringen att föras samman med de tre geografiska divisionerna Syd, Väst och Öst, vilket innebär att fyra divisioner blir tre.

- Att föra samman allmän- och specialisttandvården med en gemensam klinikledning undanröjer organisatoriska hinder och ökar förutsättningar för att uppnå nyskapande, smartare arbetssätt och höja kunskapsnivån samt utveckla vårdkedjor som blir väl sammansatta. Med denna förändring vill vi minska väntetiderna och öka tillgängligheten till specialisttandvård för skåningarna, berättar Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

Samtidigt skapas en tydligare FoU-organisation kring arbetet med forskning och utveckling med målet att skapa ett erkänt Kunskapscentrum för odontologisk vårdutveckling och forskning.

- Genom en tydligare FoU-organisation skapar vi ett tydligt fokus på forskning, kompetens och vårdutveckling där våra egna specialister kommer att vara kunskaps- och utvecklingsmotorn, säger Ewa Ericson, utvecklingschef på Folktandvården Skåne.

Den nya divisionsindelningen innebär att allmän- och specialisttandvård får samma klinikledning på fyra integrerade kliniker; i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. Detta kommer att gynna kunskapsutbytet mellan yrkesgrupperna. Slutförhandling med de fackliga företrädarna sker den 24 juni.