Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Så här är det att arbeta hos oss.

30 maj, 2016

Just nu välkomnar vi många sommarjobbare och nyexaminerade studenter. Med hög delaktighet och gott ledarskap erbjuder vi våra kollegor stora möjligheter att utvecklas. Kompetensutveckling och kunskapsledande forskning är bara några.

I januari 2014 blev Folktandvården Skåne ett aktiebolag, helägt av Region Skåne. Det var då vår spännade resa påbörjades. Vd Marika Qvist berättar: 

Marika Qvist, vd"Vi bestämde oss redan från början som bolag att all vår verksamhet tydligt skulle styras av värderingar. Förtega som arbetar värderingsstyrt har generellt medarbetare som trivs bättre, har nöjdare kunder och åstadkommer bättre resultat. Vi invoverade alla medarbetare i arbetet med att besuta vilka värderingar som ska vara våra känntecken för vårt arbetssätt och hur vi bemöter våra kunder.

Våra värderngar är Nyskapande, Öppna och Tillsammans. 2015 arbetade vi med att omsätta våra kärnvärden i praktiken. Kulturresan, kallar vi det. Kulturresan ska bidra till att säkerställa att vi arbetar med rätt saker på rätt sätt för att upplevas nyskapande.

Resultatet av arbetet är bland mycket annat att vi, först av alla inom offentlig tandvård, har fört samman allmän- och specialisttandvården till gemensamma kliniker med samma ledning. Främsta syftet är att undanröja organisatoriska hinder och arbeta målmedvetet för att möjliggöra professionella möten med våra kunder. Och det gör vårt jobb mer utvecklande, eftersom vi kan sprida kunskap internt mellan allmän- och specialisttandvården.

Vi gör omfattande satsningar på kompetensutveckling för alla vårdprofessionerna och för våra chefer och ledare.

Vi bygger ett kunskapscentrum med tydligt fokus på kliniknära forskning och utveckling.

Vi har startat vår resa som bolag med två ekonomiskt starka år. Samtidigt har vi lyckats bedriva ett intensivt utvecklingsarbete. Vårt mål är att klara både och – det kortsiktiga och det långsiktiga. De hårda talen såväl som de mjuka värdena."
Vd Marika Qvist

Hör några av våra kollegor berätta om hur det är att jobba hos oss: