Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Fri tandvård till och med det år du fyller 22

21 december, 2017

2018 höjs åldersgränsen för fri tandvård till och med den sista december det år du fyller 22 år.

Grupp ungdomar som lerRiksdagen fattade beslut den 15 december 2016 om att successivt höja åldern för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård till och med 23 år.

Höjningen av den fria tandvården för barn- och ungdomstandvården sker i tre etapper:

  • 2017: fri tandvård till och med det år du fyller 21
  • 2018: fri tandvård till och med det år du fyller 22
  • 2019: fri tandvård till och med det år du fyller 23  

Du som är född 1996 eller senare och är folkbokförd i Sverige har rätt till fri tandvård till och med det år du fyller 23.

Precis som tidigare kommer vi att kalla dig till de undersökningar och behandlingar du behöver.

Boka tid Akut tid