Vanliga frågor och svar om att Folktandvården Skåne tillfälligt begränsar verksamheten

Här kan du få svar på vanliga frågor om vad som händer när Folktandvården Skåne tillfälligt begränsar verksamheten till att omfatta akut tandvård och vad som gäller för dig som har behov av tandvård under den här perioden.

Folktandvården Skåne erbjuder tillfälligt erbjuda akut tandvård från den 19 mars. Du kan läsa mer om bakgrunden till omställningen här.

Vanliga frågor och svar

Kan jag boka en tid hos er?

I mitten av maj började materialtillgången att stabiliseras, och vi har påbörjat en stegvis utökning av verksamheten. I ett första skede kallar vi in de som har störst vårdbehov. Därför går det fortsatt enbart att boka tid för akuta besvär, på utvalda kliniker runtom i Skåne. Skulle du få problem kontaktar du vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en akuttid.

Du kan läsa mer om vår stegvisa återgång här.

Varför bokade ni om tiderna?

På grund av materialbrist behövde vi säkerställa att kunder med akuta behov verkligen får den vård de behöver. Därför flyttade vi fram behandlingar och undersökningar.

Genom att anpassa vår verksamhet på det här sättet bidrar vi till gemensamt ansvarstagande för sjukvårdens försörjning.

Hur länge kommer det här att pågå?

I mitten av maj började materialtillgången att stabiliseras, och vi har påbörjat en stegvis utökning av verksamheten. I ett första skede kallar vi in de som har störst vårdbehov. Du kan läsa mer om vår stegvisa återgång här.

Jag hade en bokad tid hos er, kontaktar ni mig eller måste jag höra av mig?

Vi kommer att kontakta alla vars inbokade tid har flyttats fram för att erbjuda en ny tid längre fram. När den nya tiden närmar sig får du ett påminnelse-sms som vanligt.

Vad händer om jag får problem med mina tänder?

Du kan alltid kontakta oss om du får akuta tandvårdsproblem. Vi har utvalda kliniker som tar hand de som är i behov av akut tandvård. Skulle du få problem kontaktar du vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en akuttid.

Hur gör jag om jag är i behov av akut tandvård på helgen?

Ring 0771-160 170 för kontakt med jourhavande tandläkare under lördag, söndag eller helgdag. Läs mer om helgjouren och deras öppettider. Du kan också få hjälp och råd om vård dygnet runt genom att ringa 1177 eller gå in på 1177.se/skane.

Jag har en tillfällig lagning, är det farligt att vänta?

Tillfälliga lagningar klarar sig normalt sätt en längre tid och din bör också göra det den här begränsade tiden. Om du mot förmodan skulle få akuta besvär ska du ringa till vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en akuttid.

Jag måste laga ett hål, är det farligt att vänta?

Kariesangrepp är en långsamt pågående process och kommer högst sannolikt inte att förvärras på några månader. Fortsätt att hålla rent vid området, skölj regelbundet med fluor och håll en generellt god egenvård.

Om du skulle få akuta besvär kan du alltid ringa till vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en akuttid.

Jag hade en akut tid som blev framflyttad, varför då?

För att kunna hålla en effektiv och patientsäker vårdnivå trots materialbristen har vi infört tillfälliga rutiner för hur vi bedömer akuta besvär. Det innebär att kriterierna för vad som utgör ett akut besvär har blivit högre. Om din akuta tid har blivit ombokad har vi gjort bedömningen att ditt problem inte är av den omfattningen att det påverkar din allmänhälsa att vänta.

Om du får värk eller andra besvär ska du självklart höra av dig genom att ringa till vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en akuttid.

Vad händer om den nya tiden inte passar? Jag kanske inte kan planera så långt fram.

Skulle du få förhinder och behöver ändra din tid kan du alltid kontakta oss för att boka om den senast 24 timmar innan.

Vad händer om min behandling skjuts fram och mitt högkostnadsskydd hinner gå ut?

Försäkringskassan ansvarar för högkostnadsskyddet och utbetalningen av denna. I dagsläget saknas lagstöd för att förlänga ersättningsperioder på grund av framflyttade besök. För att få igenom en sådan lagändring krävs ett regeringsbeslut.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet på Försäkringskassans webbplats.

Vår förhoppning är att det kommer att ske en förändring som gör det möjligt för dig som är i behov att få din ersättningsperiod förlängd.

Jag eller mitt barn går regelbundet för tandreglering. Vad händer med tänderna när ni bokar om tiden längre fram?

Om du eller ditt barn har en tid för tandreglering i närtid kommer vi att boka om den till en tid längre fram. Det betyder i praktiken att vi förlänger kontrollperioderna, vilket är ofarligt för dina tänder.

Om tandställningen går sönder eller mycket smärtsamma skavsår skulle uppstå ska ni ringa till den klinik ni går till för tandreglering så hjälper de dig. De har telefontid måndag-fredag 08:00-10:00.

Jag eller mitt barn har fått en tid för tandreglering som blev avbokad. Vad gör jag nu?

Du behöver inte göra något, vi kommer att återkomma med en ny tid längre fram.