Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Covid-19 – information inför ditt besök

13 mars, 2020

Om du har feber, hosta eller andningsbesvär ska du avstå från att besöka våra kliniker. Här kan du läsa om hur du avbokar eller ändrar din tid hos oss.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symtom, även lindriga, att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningen.

Har du feber, hosta eller andningsbesvär och varit i ett riskområde eller i kontakt med någon som har covid-19?

1177.se finns information från sjukvården om hur du kontaktar vården när vid misstanke om smitta.

Har du ett bokat besök och behöver avboka eller omboka din tid hos oss?

Av- och omboka gärna din tid fram till 24 timmar före bokad tid, antingen via mail eller telefon. Kontaktuppgifter till våra kliniker hittar du här.

Hur kan du undvika att få eller sprida smitta?

Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

Har du allmänna frågor om Corona covid-19?


Covid-19 - information for our visitors

If you have a fever, cough or breathing problems you should not visit our dental clinics.

A new coronavirus has been discovered in China. The disease caused by the virus is called covid-19. The virus causes symptoms such as fever and cough, and are similar to flu.

Stay at home if you are unwell

The Public Health Agency advises everyone that is feeling ill with a cough, temperature or breathing difficulties to stay at home.

  • Wash your hands often and thouroughy, usin soap an water. If you do not have access to soap and water, use hand sanitiser.
  • Avoid touching your face and eyes.
  • Maintain a certain distance from people who are coughing or sneezing and avoud touching their hands.

Region Skåne are continually monitoring the information that comes from the Public Health Agency, who in turn is informed by the World Health Organization (WHO).

Do you have a fever, cough or breathing problems or were in an area with known covid-19 or in contact with someone who has covid-19?

On 1177.se you can find information from health-care on who to contact in case of suspected contamination.

Have you booked a visit and need to cancel och change your appointment?

Please cancel and change your booking 24 hours before the appointment, either by mail or telephone. Contact information for our clinics can be found here.

For general questions about Corona covid-19: