Tjejer och en kille åker karusell och ler

Företagsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en företagsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Företagsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I företagsledningen sitter vd, divisionschefer och huvudkontorets chefer:

Vice vd, utvecklingschef

Ewa Ericson

Tf marknad- och kommunikationschef

Katarina Liljenberg

Ekonomichef

Rikard Norberg

HR-chef

Mats Gottschalk

Kvalitets- och inköpschef

Britt Svedberg

IT-chef

Magnus Laursen

Divisionschef, område syd

Lina Mobärg

Divisionschef, område väst

Björn Neroth

Divisionschef, område öst

Ingrid Olofsdotter

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns det sex avdelningar inom ekonomi, IT och support, marknad- och kommunikation, HR, kvalitet och inköp samt forskning och utveckling på huvudkontoret. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av: