Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Tjejer och en kille åker karusell och ler

Företagsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en företagsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Företagsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I företagsledningen sitter vd, divisionschefer och huvudkontorets chefer:

Vd

Marika Qvist

Vice vd, utvecklingschef

Ewa Ericson

Marknad- och kommunikationschef

Joakim Radermacher

Tf Katarina Liljenberg

Ekonomichef

Lars Portmark

HR-chef

Mats Gottschalk

Kvalitets- och inköpschef

Britt Svedberg

IT-chef

Magnus Laursen

Divisionschef, område syd

Lina Mobärg

Divisionschef, område väst

Björn Neroth

Divisionschef, område öst

Ingrid Olofsdotter

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns det sex avdelningar inom ekonomi, IT och support, marknad- och kommunikation, HR, kvalitet och inköp samt forskning och utveckling på huvudkontoret. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av:

Boka tid Akut tid