Grupp som sitter vid sjö och ler

Pris & abonnemang

Tandvård är avgiftsfri för barn och unga vuxna till och med den sista december det år du fyller 23 år.

Billigare tandvård med tandvårdsstödet

Från och med det år du fyller 24 omfattas du av ett tandvårdsstöd som du kan använda för betalning av din tandvård. Tandvårdsstödet består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader.

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är på 300 eller 600 kronor per år beroende på din ålder. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år.

Med högkostnadsskyddet får du 50 procents ersättning för kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset och 85 procents ersättning för kostnader över 15 000 kronor av referenspriset. Läs mer om tandvårdsstödet

Prisexempel, med allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Priset för en undersökning utan ytterligare åtgärd, hos tandhygienist, är 1 060 kronor. Med ett års allmänt tandvårdsbidrag (ATB) betalar du:

  • 760 kronor om du är 30-64 år
  • 460 kronor om du är  24-29 eller över 65 år

Med två års allmänt tandvårdsbidrag (ATB) betalar du:

  • 460 kronor om du är 30-64 år
  • ingenting om du är 24-29 år eller över 65 år och väljer att nyttja dina två års ATB.

Nya priser från 15 januari 2023

Från den 15 januari 2023 gäller ny prislista. Här nedan kan du se priserna för våra vanligaste behandlingar.

Prislista vanliga åtgärder
ÅtgärdPris
Basundersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 101)935
Detta ingår bland annat:
• Undersökning och diagnostik
• Vid behov, upp till fyra röntgenbilder
• Riskbedömning
• Hälsoinformation
• Upp till fem minuter förebyggande åtgärder
• Om undersökningen visar att patienten behöver mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 103)600
Används exempelvis vid:
• Utredning och diagnostik av akuta tillstånd
• Kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat
• Komplettering till åtgärd 101, 111 eller 112 när fördjupad utredning krävs
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist (Åtgärd 112)1060
Detta ingår bland annat:
• Undersökning och diagnostik inom tandhygienistens kompetensområden (karies och parodontit)
• Riskbedömning
• Hälsoinformation
• Vid behov, upp till fyra röntgenbilder
• Upp till tio minuter förebyggande åtgärder
• Om undersökningen visar att patienten behöver mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag
Röntgenundersökningen, bild, eller flera bilder av en tandposition (Åtgärd 121)60
Fluorbehandling (Åtgärd 205)195
Kortare behandling
Fluorbehandling (Åtgärd 206)390
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (Åtgärd 301)445
Behandling av tandlossningssjukdom, mindre omfattning (Åtgärd 341)700
Behandling av lindriga tandlossningsproblem
Behandling av tandlossningssjukdom, större omfattning (Åtgärd 342)1300
Behandling av omfattande tandlossningsproblem
Tanduttagning (enkel) en tand (Åtgärd 401)1520
Bedövning ingår
Fyllning av en yta på kindtand (Åtgärd 704)1080
Bedövning ingår
Fyllning av två ytor på kindtand (Åtgärd 705)1605
Bedövning ingår
Ladda ner Prislista 2023

Prislista 2023

Här hittar du Folktandvården Skånes fullständiga prislista. Priserna är en vägledning. När vi har undersökt din mun får du förslag på behandling och besked om kostnad. Barn och ungdomar har gratis tandvård.

Format: pdf
Filstorlek: 471 kb

Frisktandvård - abonnera på leenden

Ett smart sätt att få regelbunden tandvård är Frisktandvård. Du får tandvård till ett fast pris som beräknas på din munhälsa, ditt allmänna tandvårdsbidrag och din ålder. Läs mer om Frisktandvård och hur du gör för att teckna avtal här.

Kontakta din klinik för mer information


Betalning

Kontant betalning gäller för alla tandvårdsbesök men vi kan även erbjuda dig andra betalningssätt. Läs gärna mer om dem under rubriken Flera sätt att betala

Moms på kosmetisk tandvård

I normala fall är tandvård momsbefriad. Undantaget är all tandvård som görs enbart för att förändra och/eller förbättra utseendet och som görs efter kundens eget önskemål, så kallad kosmetisk tandvård. De vanligaste exemplen på detta är tandblekningar och montering av tandsmycken. Men det kan också förekomma inom områdena tandfyllningar, protetik och tandreglering.