Grupp som sitter vid sjö och ler

Pris & Abonnemang

Tandvård är gratis för barn och ungdomar till och med den sista december det år du fyller 22 år.

Frisktandvård - abonnera på leenden

Det smartaste sättet att få regelbunden tandvård är att skaffa Frisktandvård. Det är som att abonnera på leenden. 

Du får tandvård till ett fast pris som beräknas på hur bra din munhälsa är, ditt allmänna tandvårdsbidrag och din ålder. Läs mer om Frisktandvård och hur du gör för att teckna avtal här.

Intresseanmälan Frisktandvård

Priser i Folktandvården Skåne

Om du inte har skaffat Frisktandvård än, så är det här priserna för våra vanligaste behandlingar:

Prislista vanliga åtgärder
ÅtgärdPris
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare (Åtgärd 101)830
Detta ingår bland annat:
• Undersökning och diagnostik
• Vid behov, upp till fyra röntgenbilder
• Riskbedömning
• Hälsoinformation
• Upp till fem minuter förebyggande åtgärder
• Om undersökningen visar att patienten behöver mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 103)365
Används exempelvis vid:
• Utredning och diagnostik av akuta tillstånd
• Kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat
• Komplettering till åtgärd 101, 111 eller 112 när fördjupad utredning krävs
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist (Åtgärd 112)805
Detta ingår bland annat:
• Undersökning och diagnostik inom tandhygienistens kompetensområden (karies och parodontit)
• Riskbedömning
• Hälsoinformation
• Vid behov, upp till fyra röntgenbilder
• Upp till fem minuter förebyggande åtgärder
• Om undersökningen visar att patienten behöver mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag
Röntgenundersökning av en tand (Åtgärd 121) 55
Fluorbehandling (Åtgärd 205)160
Kortare behandling
Fluorbehandling (Åtgärd 206) 320
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling (Åtgärd 301)400
Behandling av tandlossningssjukdom, mindre omfattning (Åtgärd 341)475
Behandling av lindriga tandlossningsproblem
Behandling av tandlossningssjukdom, större omfattning (Åtgärd 342)960
Behandling av omfattande tandlossningsproblem
Tanduttagning (enkel) en tand (Åtgärd 401)1005
Bedövning ingår
Fyllning av en yta på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 704)760
Bedövning ingår
Fyllning av två ytor på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 705)1115
Bedövning ingår

Prislista 2018

Här hittar du Folktandvården Skånes fullständiga prislista. Priserna är en vägledning. När vi har undersökt din mun får du förslag på behandling och besked om kostnad. Barn och ungdomar har gratis tandvård.

Format: pdf
Filstorlek: 1915 kb

Billigare tandvård med tandvårdsstödet

Från och med det år du fyller 23 omfattas du av ett tandvårdsstöd.

Tandvårdsstödet består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, och ett skydd mot höga kostnader. Läs mer om tandvårdsstödet här

Betalning

Kontant betalning gäller för alla tandvårdsbesök men vi kan även erbjuda dig andra betalningssätt. Läs gärna mer om dem under rubriken Flera sätt att betala

Moms på kosmetisk tandvård

I normala fall är tandvård momsbefriad. Undantaget är all tandvård som görs enbart för att förändra och/eller förbättra utseendet och som görs efter kundens eget önskemål, så kallad kosmetisk tandvård. De vanligaste exemplen på detta är tandblekningar och montering av tandsmycken. Men det kan också förekomma inom områdena tandfyllningar, protetik och tandreglering.