Garantier

Folktandvården Skåne lämnar garanti på tandersättningar, så kallat protetik.

Folktandvården Skåne lämnar garanti på tandersättningar (förlorade tänder som ersätts med nya tänder, så kallat protetik). Undantag är tillfällig delprotes och så kallad immediatprotes.

  • På fastsittande protetik får du tre års garanti för åtgärder som slutförts från och med den 15 januari 2019. För åtgärder som slutförts före den 15 januari 2019 gäller två års garanti.
  • På avtagbar protetik får du ett års garanti.

Omgörning av protes

Du kan få en omgörning av protetik för den ursprungliga behandlingskostnaden. Kostnader för undersökning, röntgen och eventuell extra behandling tillkommer och betalas av dig enligt gällande tandvårdstaxa.

För övriga behandlingar så som lagningar, rotfyllningar med mera, lämnar vi ingen generell garanti. Vid problem med dessa behandlingar ska du i första hand vända dig till din klinik.

Har du frågor om garantier är du välkommen att kontakta en av våra kliniker.