Garantier

Tandersättning (protetik)

Folktandvården Skåne lämnar garanti på tandersättningar (förlorade tänder som ersätts med nya tänder, så kallat protetik). Undantag är tillfällig delprotes och så kallad immediatprotes.

  • På fastsittande protetik får du två års garanti.  
  • På avtagbar protetik får du ett års garanti.

Omgörning av protes

Du kan få en omgörning av protetik för den ursprungliga behandlingskostnaden. Kostnader för undersökning, röntgen och eventuell extra behandling tillkommer och betalas av dig enligt gällande tandvårdstaxa.

Har du frågor om garantier är du välkommen att kontakta en av våra kliniker.