Uteblivet besök

Extra avgifter som går att förhindra.

Uteblivande vuxna (från 20 år)

Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då kan vi ta in en annan kund på den tiden.

Du kan av- eller omboka din tid senast 24 timmar före bokad tid. Vid uteblivande eller sent återbud betalar du som är vuxen timtaxa (enligt vår prislista) för bokat besök.

  • Specialisttandläkare: 1 683 kr/ timme
  • Allmäntandläkare: 1 275 kr/ timme
  • Tandhygienist: 612 kr/ timme
  • Tandsköterska: 510 kr/ timme