Uteblivet besök och sent återbud

Extra avgifter som går att förhindra.

Uteblivande vuxna över 20 år

Om du skulle du bli sjuk eller få andra förhinder uppskattar vi om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Uteblir du eller avbokar din tid senare än 24 timmar innan tar vi ut en avgift om du är vuxen och har fyllt 20 år.

Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud för dig mellan 20 och 23 år:

  • Specialisttandläkare: 300 kronor
  • Allmäntandläkare och tandhygienist: 300 kronor
  • Tandsköterska och ortodontiassistent: 300 kronor

Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud för dig över 24 år:

  • Specialisttandläkare: 600 kronor
  • Allmäntandläkare och tandhygienist: 400 kronor
  • Tandsköterska och ortodontiassistent: 200 kronor

Sent återbud i tider med covid-19

Med anledning av covid-19 uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som har symtom, även lindriga, att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningen. Under rådande omständigheter har vi därför tagit bort debitering för sent återbud i samband med sjukdom eller uppvisad symptom och uppmanar istället att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Med sent återbud menas återbud lämnat senare än 24 timmar innan avtalad tid. Återbud efter avtalad tid räknas som uteblivande.

Av- eller omboka din tid, antingen via mail eller telefon.  Kontaktuppgifter till våra kliniker hittar du här.