Oral protetik

Ersättning av tänder.

Ordet "oral" syftar på munhålan. "Protes" betyder konstgjord ersättning och innebär att man ersätter en saknad eller förlorad kroppsdel.

Till oss blir du remitterad om du har speciella tandvårdsbehov. Remisserna kommer i huvudsak från allmäntandvården, såväl Folktandvården Skåne som privat, men även från andra specialistkliniker och sjukvården. Läs mer om kostgjorda tänder på 1177.se.

Våra kliniker

Detta arbetar vi med

Vi bedriver klinisk verksamhet i form av undersökning, diagnostik, planering och behandling av patienter med omfattande protetiskt behandlingsbehov.

Det kan bero på medfödda missbildningar eller förvärvade vävnadsförluster i tänder käkar och munhåla.

Saknade tänder ersätts

Behandlingen omfattar ersättning för saknade tänder och vävnader (tandkött och käkben) med fasta och avtagbara proteser, ofta i kombination med implantat.

På flera av klinikerna utförs även den kirurgiska delen av implantatbehandlingen.

Särskilt omhändertagande av vissa patienter

Vi utreder och behandlar också patienter som på grund av medicinska, psykologiska eller sociala skäl behöver ett särskilt omhändertagande.

Rådgivning

Vi ger råd och information om de protetiska material som används inom tandvården och utreder slemhinneförändringar som misstänks ha samband med protetiska material.

Utbildning och forskning

Samtliga kliniker står till tjänst med konsultationer och utbildning av annan tandvårdspersonal. Vid några kliniker bedrivs specialistutbildning, så kallad ST-utbildning.

Klinikerna medverkar i och driver olika forskningsprojekt inom och med anknytning till specialistområdet.