Pedodonti

Specialiserad barn- och ungdomstandvård.

Vi tar emot barn och ungdomar som remitterats till oss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare på grund av uttalad tandvårdsrädsla, grava tandutvecklingsstörningar, komplicerade tandolycksfallsskador, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska problem.

Våra kliniker

Professionell och trygg tandvård

På vår klinik arbetar specialistutbildad personal med stor erfarenhet av att möta barn och ungdomar i behov av specialisttandvård.

Vi anpassar mötet utifrån barnets/ ungdomens behov och erbjuder en lugn miljö där vi arbetar för att skapa en trygg tandvårdssituation.

Vid första besöket görs en planering av behandling som är individuellt anpassad till barnet/ ungdomens behov.

Vi erbjuder

  • Bred och djup kompetens inom barn- och ungdomstandvård
  • Individuellt anpassat inskolningsprogram
  • Behandling under sedering med Midazolam, lustgas eller narkos'
  • Psykologiskt omhändertagande
  • Behandling i samarbete med andra specialisttandläkare, specialistläkare och psykologer.

Våra fem goda råd till föräldrar

  1. Borsta morgon och kväll med fluortandkräm
  2. Godis och läsk en gång i veckan
  3. Släck törsten med vatten
  4. Undvik småätande
  5. Gå till tandläkaren regelbundet