Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Logotype Vårdguiden 1177

Tandsten

Det finns två typer av tandsten. En typ bildas ovanför tandköttskanten på insidan av framtänderna i underkäken och på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken. Den andra typen av tandsten bildas under tandköttskanten i inflammerade tandköttsfickor och kan bidra till att du får tandlossning, så kallad parodontit.

Symtom

Den första typen av tandsten som bildas ovanför tandköttskanten är först grynig och porös och har vanligen en vit, kritaktig färg. När den sedan hårdnar kan den få en mörkare färg på grund av till exempel rökning, kaffe, te och vin.

Du kan oftast själv upptäcka tandstenen som hunnit få en gulbrun eller mörkbrun färg, eftersom den sitter synligt på tändernas yta. Många märker därför själva när det börjar bli mycket tandsten, speciellt om den sitter på insidan av framtänderna i underkäken. Då kan du ofta känna tandstenens skrovliga yta med tungspetsen och ibland se att tänderna blivit missfärgade.

Tandsten ovanför tandköttskanten är skadlig främst på grund av att du får svårare att hålla rent nära tandköttskanten, vilket leder till en ökad risk för tandköttsinflammation. 

Blödning kan vara symtom på tandsten 

Den andra typen av tandsten som bildas under tandköttskanten syns inte, men när tandköttet blir inflammerat på grund av bakterier i tandstenen kan du blöda lite, till exempel när du borstar tänderna. Du kan ibland också känna smak av var från de inflammerade tandköttsfickorna när tandstenen funnits länge. Blödningar, varsmak och dålig andedräkt är symtom som kan tyda på att du har tandlossning.

Det är vanligt vid tandlossning att tanden känns rörlig och att det går att vicka på den. Ett annat symtom på tandlossning som orsakas av tandsten under tandköttskanten är så kallad tandvandring, vilket innebär att tänderna flyttar sig långsamt från sin ursprungliga plats under loppet av flera år.

Tandvårdspersonal kan ställa säker diagnos

För att få veta om du har tandsten under tandköttskanten och riskerar att få tandlossning måste du bli undersökt av en tandläkare eller tandhygienist. De kan se om du har tandsten och inflammation i tandköttsfickor med hjälp av röntgenbilder och ett instrument som används för att mäta tandköttsfickornas djup.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med en tandläkare eller tandhygienist om du märker något av följande:

  • Tandköttet blöder.
  • Tandköttet är svullet.
  • Det börjar bli mycket tandsten på tänderna. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Tandsten ovanför tandköttskanten ligger synligt på tandens yta och kan ofta tas bort utan bedövning. Det kan ila i tänderna och kännas lite obehagligt men brukar inte göra ont. Borttagning av tandsten under tandköttskanten känns mer och bedövning kan behövas, speciellt om du har djupa tandköttsfickor.

Båda typerna av tandsten brukar sitta fast ganska hårt, men kan ofta tas bort med hjälp av ett ultraljudsinstrument. Instrumentet har en rundad metallspets som vibrerar fjäderlätt mot tandstenens yta, som då vibreras loss.

Olika instrument kan användas

Ett annat sätt att ta bort tandsten är att använda olika instrument för att skrapa bort bakteriebeläggningar och tandsten. Metoden används också som ett komplement till ultraljudsinstrumentet.

En relativt ny metod är att använda en så kallad kirurgisk laser. Den har en spets som kan luckra upp tandstenen så att det vanliga tillvägagångssättet med ultraljud eller handinstrument blir lättare.

Polering avslutar behandlingen

Behandlingen avslutas med att alla tandytor poleras med så kallad putspasta. Därigenom får du så släta och lättrengörliga ytor som möjligt, samtidigt som risken för nya bakteriebeläggningar på tänderna minskar.

Tandläkaren eller tandhygienisten brukar också berätta om hur du bäst håller dina tänder rena på ett effektivt sätt, så att du kan komma åt de ställen där tandstenen brukar bildas.

Efter behandlingen kan du känna dig lite öm i tandköttskanten under något dygn. Men besvären försvinner snabbt och tandköttet är i regel helt friskt efter en vecka.

Vad är tandsten?

Tandsten bildas av mjuka bakteriebeläggningar som fastnar vid tänderna och så småningom hårdnar efter kontakt med saliven. Beläggningen kallas också plack. Bakteriebeläggningar bildas ständigt på tänderna och måste tas bort varje dag för att tänder och tandkött ska vara friska.

Bästa sättet att undvika tandsten är att ta bort den mjuka bakteriebeläggningen genom regelbunden tandborstning och rengöring mellan tänderna med tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar.

Du bör även undersökas av tandläkare eller tandhygienist med jämna mellanrum för att ta bort eventuell tandsten som hunnit samlas. 

Vanligt hos många

De flesta har tandsten på åtminstone någon tand trots att de rengör tänderna regelbundet med tandborste och tandtråd. Hur mycket tandsten som bildas varierar från person till person, och det kan också förändras under olika perioder i livet.

Tandsten utgör sällan något problem hos barn, men om de får tandsten brukar den sitta på insidan av framtänderna i underkäken.

Det tar olika lång tid att få tandsten

Hos vissa personer fälls mineraler snabbt ut från saliven och tandsten ovanför tandköttskanten bildas redan efter någon vecka. Hos andra utvecklas utvecklas knappt någon tandsten alls. Du får ofta mer tandsten om du röker.

Under de första två till tre veckorna går det ofta att borsta bort bakteriebeläggningen. Men om tandstenen har hunnit hårdna måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist för att ta bort den.

Saliven kan påverka

Du kan få problem med tandsten även om du är mån om att sköta dina tänder. Det kan bero på att salivens sammansättning påverkar bildandet av tandsten, speciellt förekomsten av så kallade mineralsalter och kalcium- och fosfatjoner i saliven.

Var bildas tandsten?

Det är vanligt att få tandsten ovanför tandköttskanten på insidan av framtänderna i underkäken och på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken, där spottkörtlar bildar saliv.

Om du låter bakteriebeläggningar växa ostört vid tandköttskanten i några veckor blir tandköttet inflammerat, du får så kallad gingivit. Du kan märka det genom att tandköttet blir rodnar, svullnar och blöder lätt, speciellt mellan tänderna där du har svårt att komma åt när du borstar.

Inflammation i tandköttet kan leda till tandlossning

I den porösa ytan på tandsten under tandköttskanten samlas stora mängder bakterier som orsakar inflammation som kan ge tandlossning.

Inflammationen luckrar upp tandköttet och bryter ner tandens stödjevävnader, och gör tandköttsfickorna ännu djupare. Det är alltså inte tandstenen i sig som leder till att du får tandlossning, utan den inflammation som uppstår i tandköttet och käkbenet på grund av bakterier.

Tandlossning utvecklas ofta långsamt och utan symtom, trots att du har haft inflammation i tandköttet under flera år. Det är oftast först i medelåldern som du märker att tänderna börjar flytta sig eller sitta löst, men det kan hända även tidigare.

En ytlig inflammation i tandköttet läker ut inom en till två veckor om du gör rent samtliga tandytor vid tandköttskanten en gång om dagen. Men om du fått fördjupade tandköttsfickor måste du gå till tandläkaren eller tandhygienisten.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till folktandvardenskane.se.

Logotype Vårdguiden 1177