Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Logotype Vårdguiden 1177

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om du söker tandvård i Sverige och kommer från ett annat land. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för dig om du planerar att söka tandvård i Sverige.

Du behöver uppfylla vissa villkor för att du ska kunna få tandvård på samma villkor som den som är försäkrad för tandvård i Sverige. Villkoren beskrivs i följande kapitel.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Akut tandvård och planerad tandvård

Tandvården kan antingen vara akut eller planerad. Med akut tandvård menas tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. All annan tandvård är planerad.

Det är tandläkaren som utifrån din situation avgör om det handlar om akut tandvård. Det beror till exempel om du är på semester, studerar eller arbetar i Sverige. Om du till exempel slår av en tand beror det på hur mycket besvär du har av skadan och hur länge du befinner dig i Sverige som avgör om du får akut vård eller inte.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till folktandvardenskane.se.

Logotype Vårdguiden 1177