Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Logotype Vårdguiden 1177

Undersökning av barns tänder

Förberedelser

Försöka skapa en positiv attityd hos barnet till att besöka tandvården. Som förälder kan du förbereda ditt barn genom att berätta vad som ska hända på tandläkarbesöket, till exempel att tänderna ska räknas. 

En lugn och trygg förälder överför ofta sin trygghet till barnet. Även det omvända kan gälla och barn känner ofta på sig om föräldern är orolig. Är du orolig kan det därför vara bra att inte tala så mycket om besöket i förväg, utan bara konstatera att "nu ska vi gå och räkna dina tänder".

Hur går undersökningen till?

Tandläkaren brukar börja med att fråga hur barnet mår. Om barnet tar mediciner eller är allergiskt och därför äter särskild mat kan det öka risken för hål i tänderna.

Alla sjukdomar påverkar inte tänderna och munnen, men det kan ändå vara viktigt för tandvårdspersonalen att känna till om barnet har erfarenheter av annan vård. Personalen kan då anpassa sitt sätt att bemöta barnet, så att det blir ett så bra besök som möjligt.

Tandläkaren informerar också om bra mat för barns tänder. Du får också information om hur du ska borsta barnets tänder och om fluoranvändning.

Den första undersökningen brukar ta mellan 10 och 15 minuter.

För de allra flesta treåringar går det bra att visa tänderna vid besöket. Ibland behövs det lite extra tid. Ni får komma tillbaka på ett nytt besök lite senare om det inte går bra vid första besöket.

Barnet får undersöka tandläkarens instrument

Barnet får bekanta sig med tandläkarstolen och kan pröva att sitta själv. Känner hen sig osäker går det bra att hålla föräldern i handen för att känna sig extra trygg.

Tandläkaren eller tandhygienisten visar spegeln, som används för att kunna se runt om tänderna. Barnet får även titta närmare på sonden, som är ett instrument med en liten böj i änden. Sonden används mest för att känna om det finns hål i groparna på tänderna längst in i munnen. Barnet får känna på sonden och lära sig hur den fungerar, kanske först genom att den förs mot en nagel, innan tandläkaren eller tandhygienisten prövar den på tanden. Personalen försöker hela tiden förklara på ett sätt anpassat för barn.

Tänderna räknas

Nästan alla barn har fått sina tjugo mjölktänder vid tre års ålder. Vid undersökningen räknas tänderna. Tandläkaren kontrollerar att tänderna växer fram som de ska, att de står i rätt läge och att de är hela. Barnet kan sitta i förälderns knä vid det här undersökningstillfället om det känns tryggast.

Barn brukar vara stolta när de klarat att räkna tänderna.

Tandkött och bett undersöks

Förutom att tänderna undersöks kontroller tandläkaren också om tandköttet är friskt. Ett friskt tandkött är ett tecken på att tandborstningen fungerar som den ska.

De nya tänderna börjar växa fram från femårsåldern och framåt. Då blir det allt viktigare att kontrollera hur bettet utvecklas. Barnet får då bita ihop tänderna för att visa om över- och underkäken passar väl ihop.

Det märks ofta på bettet om barnet suger på napp eller tumme intensivt. Framtänderna i överkäken kan stå ut något, så kallat öppet bett. De får då inte kontakt med underkäkens framtänder när barnet biter ihop. Utstående framtänder kan göra det svårare att komma åt med tandborsten vid tandköttskanten. Risken ökar också för skador på tänderna om hen ramlar.

Att bita snett på hörntänder och kindtänder kallas för korsbett. Tändernas läge förbättras om barnet suger mindre på napp eller tumme, kanske bara vid insomnandet eller vila. Många gånger rättas tänderna till när hen slutat suga helt eller när de nya tänderna växer fram, men ibland kan det behövas tandställning i skolåldern.

Tänderna putsas

Tandläkaren eller tandhygienisten kan ibland fortsätta med att putsa tänderna om undersökningen gått bra. När tänderna putsas används något som liknar en elektrisk tandborste, men i stället för borste finns en liten gummikopp som tandkrämen läggs i. När den snurrar på tänderna kan det kittla lite. På de rena tänderna kan barnet få lite fluorlack för att de ska bli starkare. Det målas dit med en liten pensel, ungefär som när man målar naglarna.

Ibland behövs röntgen

Det är ovanligt att de yngsta barnen behöver röntgas. Men ibland kan behövas. Tandläkaren bedömer om det är lämpligt att ta röntgenbilder utifrån det undersökningen har visat och det du har berättat om matvanor och tandborstningsrutiner.

Röntgen kan behövas om tänderna har skadats vid olycksfall.

På en femåring brukar kindtänderna stå tätt och det är svårt för tandläkaren eller tandhygienisten att se hur tändernas sidoytor ser ut. Kariesskador på de ytor som inte är synliga eller åtkomliga för tandborsten är vanligt om kindtänderna haft tät kontakt några år. Då kan röntgenbilder behövas.

Det kan också finnas anledning att ta röntgenbilder om barnet får söta och klibbiga mellanmål dagligen. Det gäller även när tandläkaren inte kan se något hål. Tandkött som blöder lätt mellan tänderna kan också vara ett tecken på att allt inte står rätt till.

Röntgen tas också för att se hur djupa eventuella hål är.

Hur går röntgen till?

Barnet får ha en liten fyrkantig bildplatta i munnen och bita ihop. Röntgenkameran riktas mot kinden. Du som förälder och personalen går ut utanför dörröppningen i det ögonblick bilden tas. Barnet får sitta alldeles stilla för att bilden ska bli skarp. Det tar bara några sekunder att ta röntgenbilder när barnet har fått träna lite.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp av en tolk om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

När får jag svar på undersökningen?

Efter undersökningen berättar tandläkaren hur det gick. Du får råd och förslag till förbättringar om det behövs. Tillsammans planerar ni hur barnets tänder ska skötas på bästa sätt. Ni diskuterar om något kan ändras på hemma eller om ni eventuellt behöver hjälp.

Risken att få hål i tänderna är ganska liten för de flesta barn om en vuxen dagligen borstar barnets tänder med fluortandkräm och ser till att tänderna får vila mellan målen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till folktandvardenskane.se.

Logotype Vårdguiden 1177