Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Logotype Vårdguiden 1177

Visdomständer som ger problem

Det är vanligt med värk och svullnad i och omkring en visdomstand. När det händer kan det bero på något av följande:

  • Du har hål i visdomstanden.
  • Du har bakterier vid visdomstanden som orsakar en inflammation.
  • Du har tandkött kring visdomstanden som svullnar när du tuggar.
  • Du har en cysta vid en visdomstand som inte har kommit fram.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till folktandvardenskane.se.

Logotype Vårdguiden 1177