Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Kontaktuppgifter för bokningsbekräftelse

Fyll i din e-post om du vill få en bokningsbekräftelse. Under "Sökorsak" skriver du vad du vill ha hjälp med.

Bokar du för ett barn eller minderårig som du är vårdnadshavare för? Skriv i så fall barnets personnummer i meddelandefältet.

Bokningsbekräftelse skickas till

Felaktigt nummer, vänligen försök igen.

Felaktig epostadress, vänligen försök igen.

Vänligen fyll i ett meddelande för att komma vidare i bokningen (minst 5 tecken).