Årsrapporter och hållbarhetsredovisningar

Välkommen att ta del av Folktandvården Skånes års- och hållbarhetsredovisningar från de senaste åren.

Årsrapport och hållbarhetsredovisning 2021

Årsrapport och hållbarhetsredovisning 2020

Årsrapport och hållbarhetsredovisning 2019

Årsrapport och hållbarhetsredovisning 2018

Årsrapport och hållbarhetsredovisning 2017

Årsredovisning 2016