Assistanshund i vården

Specialutbildade och certifierade hundar och förare används alltmer som en del i behandling, träning eller social samvaro i vård och omsorg. Här kan du läsa om vad som gäller för att ta med en ledar- eller assistanshund till någon av våra kliniker.

Ta kontakt med kliniken om du tar med ledar- eller assistanshund

Kontakta din klinik om du har behov av att ta med en ledarhund eller assistanshund vid ett besök hos oss. Du behöver då informera kliniken om att du har en hund med dig. Dessutom behöver du ha ett intyg från din veterinär att hunden är vaccinerad och avmaskade enligt gängse rekommendationer samt att hunden inte har några hudinfektioner.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra kliniker.

Förberedelser på klinik inför ditt besök

Samtidigt som djur på många sätt kan ha positiva effekter på välbefinnande innebär direkt eller indirekt kontakt med djur i vård och omsorg en risk för att smittämnen sprids. Därför behöver verksamheten planeras så att vården blir jämlik och samtidigt inte påverkar övriga patienter och personal i lokalerna där behandlingen sker.