Tillgänglighet på webbplatsen

Folktandvården Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur folktandvardenskane.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folktandvardenskane.se i något annat format, kan du kontakta oss via e-post eller telefon. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss genom att ringa 0771-55 88 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Vissa äldre PDF:er saknar korrekt taggning.
  • En sida saknar korrekt h2-rubrik, då innehållet hämtas från en extern tjänst.
  • Det finns valideringsfel i en stilmall som tillhandahålls av en extern tjänst.
  • Navigationsblock på startsidan använder h2-element på ett felaktigt sätt.
  • Tillägget Browsealoud, som läser upp text på webbplatsen, gömmer ett element i den egna koden från skärmuppläsning.
  • Två tabeller ändrar delar av innehållet med css när de renderas i mobilvy.
  • En del av navigationen saknar kontur när den fokuseras.

Bristerna kommer löpande att åtgärdas under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av folktandvardenskane.se, tillsammans med Knowit.

Senaste bedömningen gjordes den 12 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 november 2022.