Två leende män i en båt

Vad kan ett besök kosta?

Här hittar du prisexempel på några av de vanligaste besöken. Priserna är ungefärliga och kan påverkas av dina behov. Vad just ditt besök kommer att kosta kan vi säga först när vi har undersökt din mun.

Ett tandvårdsbesök består ofta av flera olika åtgärder. Den totala kostnaden för ditt besök varierar beroende på vilka specifika åtgärder som utförs. För att se vad varje individuell åtgärd kostar, se vår prislista (pdf).

I Sverige är tandvård gratis för barn och unga vuxna till och med det år man fyller 23. Vuxna som har avtal om Frisktandvård betalar ett fast pris på sin tandvård. Priserna nedan gäller dig som är vuxen och inte har frisktandvård. 

Billigare med tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet gör det billigare att besöka tandvården. Det gäller alla vuxna som är 24 år och äldre. Läs mer om tandvårdsstödet.

Prisexempel på vanliga behandlingar

Undersökning

Basundersökning där tandläkaren tittar om du har hål eller tandlossning och kontrollerar om det finns behov av ytterligare utredning.

Åtgärd 101. Basundersökning, utförd av tandläkare. 970 kronor

Totalt 970 kronor


Undersökning och borttagning av tandsten

Basundersökning och fördjupad utredning av dina tänder och din mun med återkoppling kring din munhälsa och borttagning av mindre mängd tandsten.

Åtgärd 112. Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist. 1 150 kronor

Åtgärd 341. Behandling av parodontal sjukdom, mindre omfattning. 730 kronor

Totalt 1 880 kronor


Akutbesök med provisorisk lagning av tand

Tandläkaren utreder orsaken till dina besvär och lagar temporärt den tand som är drabbad. Till exempel kan det handla om en lagning som lossnat.

Åtgärd 103. Kompletterande eller akut undersökning. 600 kronor.

Åtgärd 121. Röntgenundersökning. 85 kronor.

Åtgärd 301. Sjukdoms- eller smärtbehandling. 460 kronor.

Totalt 1 145 kronor

På helgdagar, lördagar och söndagar tillkommer en prisökning på 50 %


Undersökning och efterföljande besök med lagning av tand

Basundersökning av dina tänder och din mun med återkoppling kring din munhälsa och lagning av en tand med ett mindre hål.

Åtgärd 101. Basundersökning, utförd av tandläkare. 970 kronor

Åtgärd 705. Fyllning av två ytor på molar eller premolar. 1 675 kronor

Totalt 2 645 kronor


Akutbesök med påbörjad rotbehandling

Akutbesök där tandläkaren utreder orsaken till dina besvär och ger sjukdomsbehandling av drabbad tand. Till exempel kan det handla om att du har värk i en tand som kan rotbehandlas.

Åtgärd 103. Kompletterande eller akut undersökning. 600 kronor.

Åtgärd 121. Röntgenundersökning. 85 kronor.

Åtgärd 521. Akut trepanation och kavumexstirpation. 1 055 kronor

Totalt 1 740 kronor

På helgdagar, lördagar och söndagar tillkommer en prisökning på 50 %


Vill du veta mer om vad ditt besök kan kosta?

Vad just ditt besök kommer att kosta kan vi säga först när vi har undersökt din mun. Prata gärna med din behandlare om vilka åtgärder som behöver göras under ditt besök.

Hitta och kontakta din klinik