Ungdomar i en skatepark

Garantier

Folktandvården Skåne lämnar garanti på tandersättningar, så kallat protetik, samt permanenta lagningar.

Permanenta lagningar 

Folktandvården Skåne lämnar två års garanti på permanenta lagningar. En förutsättning för att garantin ska gälla är att du valt den vård och de material som behandlaren rekommenderat som förstahandsval. 

Garantin gäller på den klinik där behandlingen utfördes, om inte annat överenskommits. 

Garantin gäller inte om lagningen görs om på grund av ny karies. 

Protetik 

Folktandvården Skåne lämnar garanti på tandersättningar (förlorade tänder som ersätts med nya tänder, så kallat protetik). Undantag är tillfällig delprotes och så kallad immediatprotes. 

  • På fastsittande protetik får du tre års garanti. 
  • På avtagbar protetik får du ett års garanti. 

Omgörning av protetik 

Du kan få en omgörning av protetik för den ursprungliga behandlingskostnaden. Kostnader för undersökning, röntgen och eventuell extra behandling tillkommer och betalas av dig enligt gällande tandvårdstaxa. 
 
För övriga behandlingar så som rotfyllningar, lämnar vi ingen generell garanti. Vid problem med dessa behandlingar ska du i första hand vända dig till din klinik. 

Har du frågor om garantier är du välkommen att kontakta en av våra kliniker.