Två par som ler vid havet på stranden

För vårdgivare

På denna sida finns samlad information till externa vårdgivare.

Skicka e-faktura till Folktandvården Skåne

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Folktandvården Skåne tar därför enbart emot e-fakturor.

För att vi ska kunna ta emot en e-faktura och för att den ska bli betald i tid är det viktigt att följande uppgifter finns på fakturan:

Folktandvården Skåne AB

205 01 Malmö

RSID/referens: (fås av beställaren)

GLN: 7322730300032

Organisationsnummer: 556936-0828

Möjlighet att skicka e-faktura kostnadsfritt via InExchanges webportal

I de fall du som leverantör saknar möjligheten att upprätta och skicka en e-faktura erbjuder vi via Region Skåne möjligheten för dig att kostnadsfritt skicka en sådan. Detta görs genom att manuellt registrera din faktura via företaget InExchanges webportal. Självfallet kan du även använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Mer information till dig som leverantör om att skicka e-faktura finns på Region Skånes webbplats.


Frisktandvård - överflyttning av frisktandvårdskunder

Kontaktuppgifter och adresser för överflyttning finns på Folktandvården Sveriges webbplats.


Remiss - remissblankett för vårdgivare

Specialisttandvården tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat. Vill du som vårdgivare remittera en patient till våra specialister, fyll i remissblanketten och skicka den till specialistkliniken som patienten ska remitteras till.

Remissblankett
Våra kliniker

Sjukhustandvården i Helsingborg  - tillfällig flytt till Lund den 13 maj 2019

Orofacial medicin/sjukhustandvården i Helsingborg flyttade till Lund den 13 maj 2019. Flytten är tillfällig och beror på renoveringsarbete i lokalerna på Södra Stenbocksgatan. I Lund kommer kliniken att dela lokaler med befintlig orofacial medicin/sjukhustandvård i Lund. När renoveringen är klar flyttar sjukhustandvården tillbaka till Helsingborg.

Under denna period kommer kliniken att ha samma e-postadress samt fax- och telefonnummer som vanligt. Det är bara besöksadress och postadress som ändras. Remisser som skickas med post till adressen i Helsingborg eftersänds till Lund, vilket kan innebära några dagars fördröjning.

Kontaktuppgifter för Helsingborg orofacial medicin/sjukhustandvård från den 13 maj 2019:

Folktandvården Skåne
Sjukhustandvården
Lasarettsgatan 7
22185 Lund
Fax: 042-406 75 50
Telefon: 042-406 75 42
Mail: Helsingborg.sjukhustandvard@folktandvardenskane.se


Käkkirurgiska mottagningar i Region Skåne

Käkkirurgiska mottagningarna är en del av Region Skåne och finns på Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad:

Helsingborg - Lasarettet(Observera att käkkirgen på Helsingborg C för tillfället inte tar emot nya remisser)

Kristianstad - Centralsjukhuset

Lund och Malmö - Skånes universitetssjukhus


Ortodonti - bildexempel på Skåneindex

Om du som vårdgivare vill se bildexempel på Skåneindex inför visning är du välkommen att ta del av Folktandvården Skånes undervisningsmaterial.