Två par som ler vid havet på stranden

För vårdgivare

På denna sida finns samlad information till externa vårdgivare.

Fakturaadress till Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne AB
Referens (klinik eller namn)
205 01 Malmö


Frisktandvård - överflyttning av frisktandvårdskunder

Kontakt
Kundservice

Faktureringsadress
Folktandvården Skåne AB
Kundservice
Sockerkokaregatan 15
222 36 Lund

Telefon
0771-55 88 00

E-post
kundservice@folktandvardenskane.se


Remiss - remissblankett för vårdgivare

Specialisttandvården tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat. Vill du som vårdgivare remittera en patient till våra specialister, fyll i remissblanketten och skicka den till specialistkliniken som patienten ska remitteras till.

Remissblankett
Våra kliniker

Sjukhustandvården i Helsingborg  - tillfällig flytt till Lund den 13 maj 2019

Orofacial medicin/sjukhustandvården i Helsingborg flyttade till Lund den 13 maj 2019. Flytten är tillfällig och beror på renoveringsarbete i lokalerna på Södra Stenbocksgatan. I Lund kommer kliniken att dela lokaler med befintlig orofacial medicin/sjukhustandvård i Lund. När renoveringen är klar flyttar sjukhustandvården tillbaka till Helsingborg.

Under denna period kommer kliniken att ha samma e-postadress samt fax- och telefonnummer som vanligt. Det är bara besöksadress och postadress som ändras. Remisser som skickas med post till adressen i Helsingborg eftersänds till Lund, vilket kan innebära några dagars fördröjning.

Kontaktuppgifter för Helsingborg orofacial medicin/sjukhustandvård från den 13 maj 2019:

Folktandvården Skåne
Sjukhustandvården
Lasarettsgatan 7
22185 Lund
Fax: 042-406 75 50
Telefon: 042-406 75 42
Mail: Helsingborg.sjukhustandvard@folktandvardenskane.se


Käkkirurgiska mottagningar i Region Skåne

Käkkirurgiska mottagningarna är en del av Region Skåne och finns på Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad:

Helsingborg - Lasarettet(Observera att käkkirgen på Helsingborg C för tillfället inte tar emot nya remisser)

Kristianstad - Centralsjukhuset

Lund och Malmö - Skånes universitetssjukhus


Ortodonti - bildexempel på Skåneindex

Skåneindex -bildexempel ortodonti inför visning Om du som vårdgivare vill se bildexempel på Skåneindex inför visning är du välkommen att ta del av Folktandvården Skånes undervisningsmaterial.