För vårdgivare

På denna sida finns samlad information till externa vårdgivare.

Väntetider till specialisttandvården

Skicka e-faktura till Folktandvården Skåne

Som offentlig aktör tar Folktandvården Skåne enbart emot e-fakturor. Här hittar du mer information om hur du gör för att skicka en e-faktura till Folktandvården Skåne.


Frisktandvård - överflyttning av frisktandvårdskunder

Kontaktuppgifter och adresser för överflyttning finns på Folktandvården Sveriges webbplats.


Remiss - remissblankett för vårdgivare

Specialisttandvården tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat. Vill du som vårdgivare remittera en patient till våra specialister, fyll i remissblanketten och skicka den till specialistkliniken som patienten ska remitteras till.

Remissblankett
Våra kliniker


Käkkirurgiska mottagningar i Region Skåne

Käkkirurgiska mottagningarna är en del av Region Skåne och finns på Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad:

Helsingborg - Lasarettet(Observera att käkkirgen på Helsingborg C för tillfället inte tar emot nya remisser)

Kristianstad - Centralsjukhuset

Lund och Malmö - Skånes universitetssjukhus


Ortodonti - bildexempel på Skåneindex

Om du som vårdgivare vill se bildexempel på Skåneindex inför visning är du välkommen att ta del av Folktandvården Skånes undervisningsmaterial.