Cookies

En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare som gör att vår server kan identifiera besökares datorer som en unik användare. Folktandvården Skåne använder cookie-filer för att underlätta analyser som syftar till att förbättra kundupplevelsen.

Blockera och ta bort Cookies

Användaren kan blockera cookies genom att ställa in webbläsaren till utföra denna aktivitet. Möjligheten att ställa in så att webbläsaren löpande låter användaren acceptera eller neka användningen av cookies beroende på webbplats finns även. Dock så kan denna åtgärd markant försämra användarvänligheten och göra så att det ej går att utföra köp. Genom att gå in på webbläsarens inställningar har användaren även möjlighet att ta bort cookies vid alla tillfällen. Tillvägagångsättet skiljer sig beroende på vilken webbläsare användaren nyttjar.