Tjejer och en kille åker karusell och ler

Folktandvårdsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en folktandvårdsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Folktandvårdsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I folktandvårdsledningen sitter vd, verksamhetsområdeschefer och huvudkontorets chefer:

Bild på >Chef specialisttandvård och forskning Henrik Jansson

Henrik Jansson

Chef specialisttandvård och forskning

Bild på >Ekonomichef Jörgen Edmund

Jörgen Edmund

Ekonomichef

Bild på >Allmäntandvårdschef Anna Lundqvist

Anna Lundqvist

Allmäntandvårdschef

Bild på >Chef hälsofrämjande utveckling Anna-Karin Wagner

Anna-Karin Wagner

Chef hälsofrämjande utveckling

Bild på >HR-chef Anders Henriksson

Anders Henriksson

HR-chef

Bild på >Kommunikationschef Anna Möller

Anna Möller

Kommunikationschef

Bild på >Säkerhets- och stabschef Lisa Gard

Lisa Gard

Säkerhets- och stabschef

Bild på >Vd-assistent Josefine Härngren

Josefine Härngren

Vd-assistent

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns funktioner inom ekonomi, IT, HR, kommunikation, forskning och utveckling. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av:

  • Torbjörn Ekelund (L), ordförande
  • Anders Karlsson (S), vice ordförande
  • Mats Svanberg (M), ledamot
  • Anneli Eskilandersson (SD), ledamot
  • Anders Magnhagen (S), ledamot
  • Mattias Horrdin (C), ledamot

Kontakt

Josefine Härngren, vd- och styrelsesekreterare

E-post: Josefine.Harngren@folktandvardenskane.se

Telefon: 0768-87 19 69