Tjejer och en kille åker karusell och ler

Folktandvårdsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en folktandvårdsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Folktandvårdsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I folktandvårdsledningen sitter vd, verksamhetsområdeschefer och huvudkontorets chefer:

Bild på >Chef specialisttandvård och forskning Henrik Jansson

Chef specialisttandvård och forskning

Henrik Jansson

Bild på >Ekonomichef Jörgen Edmund

Ekonomichef

Jörgen Edmund

Bild på >Allmäntandvårdschef Anna Lundqvist

Allmäntandvårdschef

Anna Lundqvist

Bild på >Chef hälsofrämjande utveckling Anna-Karin Wagner

Chef hälsofrämjande utveckling

Anna-Karin Wagner

Bild på >HR-chef Anders Henriksson

HR-chef

Anders Henriksson

Bild på >Kommunikationschef Anna Möller

Kommunikationschef

Anna Möller

Bild på >Säkerhets- och stabschef Lisa Gard

Säkerhets- och stabschef

Lisa Gard

Bild på >Vd-assistent Josefine Härngren

Vd-assistent

Josefine Härngren

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns funktioner inom ekonomi, IT, HR, kommunikation, forskning och utveckling. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av:

  • Torbjörn Ekelund (L), ordförande
  • Anders Karlsson (S), vice ordförande
  • Mats Svanberg (M), ledamot
  • Anneli Eskilandersson (SD), ledamot
  • Anders Magnhagen (S), ledamot
  • Mattias Horrdin (C), ledamot

Kontakt

Josefine Härngren, vd- och styrelsesekreterare

E-post: Josefine.Harngren@folktandvardenskane.se

Telefon: 0768-87 19 69