Tjejer och en kille åker karusell och ler

Folktandvårdsledning och styrelse

Folktandvården Skåne AB leds av en folktandvårdsledning. Styrelsen utses av Region Skånes Regionfullmäktige.

Folktandvårdsledning

Folktandvården Skåne AB leds av en verkställande direktör, vd, som styrelsen utser. I folktandvårdsledningen sitter vd, verksamhetsområdeschefer och huvudkontorets chefer:

Bild på >Strategichef Katarina Liljenberg

Strategichef

Katarina Liljenberg

Bild på >Chef specialisttandvård och forskning Henrik Jansson

Chef specialisttandvård och forskning

Henrik Jansson

Bild på >Ekonomichef Jörgen Edmund

Ekonomichef

Jörgen Edmund

Bild på >HR-chef Mats Gottschalk

HR-chef

Mats Gottschalk

Bild på >IT-chef Magnus Laursen

IT-chef

Magnus Laursen

Bild på >Tf chef hälsofrämjande utveckling Gunilla Sörnmo

Tf chef hälsofrämjande utveckling

Gunilla Sörnmo

Bild på >Tf allmäntandvårdschef Charlotta Bergelin

Tf allmäntandvårdschef

Charlotta Bergelin

Bild på >Tf allmäntandvårdschef Göran Stegersjö

Tf allmäntandvårdschef

Göran Stegersjö

Huvudkontor

På Folktandvården Skånes huvudkontor finns avdelningar inom ekonomi, IT och support, HR, kommunikation, affärsutveckling samt forskning och utveckling. Dessutom finns det i verksamheten en serviceenhet.

Styrelse

Region Skånes Regionfullmäktige utser Folktandvården Skåne ABs styrelse som består av:

  • Niklas Larsson (C), ordförande

  • Amani Loubani (S), vice ordförande och ledamot

  • Margreth Segerstein (M), ledamot

  • Åsa Holmén (L), ledamot

  • Anders Magnhagen (S), ledamot

  • Anneli Eskilandersson (SD), ledamot