Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Väntetider till vår specialist- och sjukhustandvård

Här kan du som remitterande vårdgivare se ungefär hur långa väntetiderna är till vår specialisttandvård och sjukhustandvård.

Väntetiden är olika beroende på remissprioritering. Lägre prioriterade remisser har längre väntetid. Indelningen baseras på nationella riktlinjer.

Observera att remisser som av specialist bedöms vara av akut karaktär tas omhand inom en vecka.

Specialisttandvård - barn och ungdomar

Väntetider angivna i månader

 Specialitet och ortPrio 1Prio 2Prio 3
 Pedodonti      
 Helsingborg  0 12  15
 Kristianstad  0  6  9
 Lund  0 11  11
 Malmö  0 10  11
 Endodonti      
 Helsingborg  0  3  6
 Malmö   0  0  0
 Oral protetik      
 Helsingborg  0  3  6
 Kristianstad  0  0  0
 Lund  0  0  0
 Malmö  0  0  0
 Ortodonti      
 Helsingborg  0  0  10
 Kristianstad   -  -  -
 Lund   0  3  10
 Malmö  0  0   0
 Parodontologi      
 Helsingborg  0  3  6
 Kristianstad  0  0  0
 Lund  0  0  0
 Malmö  0  0  0

Specialisttandvård - vuxna

Väntetider angivna i månader

 Specialitet och ort Prio 1 Prio 2 Prio 3
 Endodonti      
 Helsingborg  1  9 24
 Malmö  0  4  7
 Oral protetik      
 Helsingborg  0  9  12
 Kristianstad  0  4  10
 Lund   0  21  34
 Malmö   0  13  12
 Ortodonti      
 Helsingborg  0  18  18
 Kristianstad  -  -   -
 Lund  0  3  10
 Malmö  0  0  0
 Parodontologi      
 Helsingborg  0  5 9
 Lund  0  10 9
 Malmö  0  4 6
       

Sjukhustandvård

Väntetider angivna i månader

 
Prioritet 1HelsingborgKristianstad MalmöLund
Bedömning, sanering och postoperativt omhändertagande av medicinska riskpatienter. 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar
 
Prioritet 2Helsingborg MalmöLund
Tandvård åt patienter med svår sjukdom, svår tandvårdsrädsla eller omfattande funktionshinder och samtidigt stort odontologiskt vårdbehov. 4 månader   8 månader  19 månader
 
Prioritet 3 Helsingborg   Malmö Lund
Tandvård åt patienter med svår sjukdom, svår tandvårdsrädsla eller omfattande funktionshinder och samtidigt litet odontologiskt vårdbehov. 12 månader   10 månader 23 månader
 
Boka tid Akut tid