Väntetider till vår specialisttandvård

Här kan du som remitterande vårdgivare se ungefär hur långa väntetiderna är till vår specialisttandvård.

Väntetiden är olika beroende på remissprioritering. Lägre prioriterade remisser har längre väntetid. Indelningen baseras på nationella riktlinjer.

Observera att remisser som av specialist bedöms vara av akut karaktär tas omhand inom en vecka.

Specialisttandvård

Väntetider angivna i månader

 Specialitet och ort Prio 1 Prio 2 Prio 3
 Pedodonti      
 Helsingborg  0 10  12
 Kristianstad  0 10  12
 Lund  0 8  8
 Malmö  0 8  8
 Endodonti      
 Lund  0  9  12
 Malmö  0  4  4
 Oral protetik      
 Helsingborg  0  4  6
 Kristianstad  0  18  28
 Lund   0  4  7
 Malmö  0  2  6
 Ortodonti      
 Helsingborg  0  24 24
 Kristianstad  0  3  8
 Lund  0  3  18
 Malmö  0  3  8
 Parodontologi      
 Helsingborg  0  3 3
 Kristianstad  0 2  3
 Lund  0  10  11
 Malmö  0  4  5
Käkkirurgi      
Malmö
0 10 12
Orofacial medicin*      
Kristianstad 0 0 6
Landskrona 0 3 6
Lund 0 0 2
Malmö 0 12 14

*Så här fungerar prioriteringen för orofacial medicin

Prioritet 1: Bedömning, sanering och postoperativt omhändertagande av medicinska riskpatienter.
Prioritet 2: Tandvård åt patienter med svår sjukdom, svår tandvårdsrädsla eller omfattande funktionshinder och samtidigt stort odontologiskt vårdbehov.
Prioritet 3: Tandvård åt patienter med svår sjukdom, svår tandvårdsrädsla eller omfattande funktionshinder och samtidigt litet odontologiskt vårdbehov.