Väntetider till vår specialist- och sjukhustandvård

Här kan du som remitterande vårdgivare se ungefär hur långa väntetiderna är till vår specialisttandvård och sjukhustandvård.

Väntetiden är olika beroende på remissprioritering. Lägre prioriterade remisser har längre väntetid. Indelningen baseras på nationella riktlinjer.

Observera att remisser som av specialist bedöms vara av akut karaktär tas omhand inom en vecka.

Specialisttandvård - barn och ungdomar

Väntetider angivna i månader

 Specialitet och ortPrio 1Prio 2Prio 3
 Pedodonti      
 Helsingborg  0 13  15
 Kristianstad  0 10  12
 Lund  0 11  11
 Malmö  0 13  14
 Endodonti      
 Helsingborg  0  3  6
 Malmö   0  0  0
 Oral protetik      
 Helsingborg  0  3  6
 Kristianstad  0  3  6
 Lund  0  0  0
 Malmö  0  0  0
 Ortodonti      
 Helsingborg  0  3  6
 Kristianstad   -  3  12
 Lund   0  2  10
 Malmö  0  0   0
 Parodontologi      
 Helsingborg  0  3  6
 Kristianstad  0  3  5
 Lund  0  0  0
 Malmö  0  0  0

Specialisttandvård - vuxna

Väntetider angivna i månader

 Specialitet och ort Prio 1 Prio 2 Prio 3
 Endodonti      
 Helsingborg  1  9 24
 Malmö  0  3  6
 Lund  0  0  0
 Oral protetik      
 Helsingborg  0  18  24
 Kristianstad  0  12  18
 Lund   0  10  20
 Malmö   0  24  24
 Ortodonti      
 Helsingborg  0  6 8
 Kristianstad  -  -   -
 Lund  0  4  13
 Malmö  0  0  0
 Parodontologi      
 Helsingborg  0  13 18
 Lund  0  4  3
 Malmö  0  4  7
 Kristianstad  0  3  5

Sjukhustandvård

Väntetider angivna i månader

 
Prioritet 1HelsingborgKristianstad MalmöLund
Bedömning, sanering och postoperativt omhändertagande av medicinska riskpatienter. 0 månader 5 dagar 5 dagar 5 dagar
 
Prioritet 2HelsingborgKristianstad MalmöLund
Tandvård åt patienter med svår sjukdom, svår tandvårdsrädsla eller omfattande funktionshinder och samtidigt stort odontologiskt vårdbehov. 2 månader  1 månad 18 månader  17 månader
 
Prioritet 3 Helsingborg  Kristianstad Malmö Lund
Tandvård åt patienter med svår sjukdom, svår tandvårdsrädsla eller omfattande funktionshinder och samtidigt litet odontologiskt vårdbehov. 5 månader  6 månader 17 månader 20 månader