Logotype för print
15 mars, 2017

Pris för bästa artikel i European Journal

Heidrun Kjellberg, ortodontist på Folktandvården Skåne, har tillsammans med forskningskollegor på Sahlgrenska Akademin fått priset The Beni Solow Award, för bästa artikel publicerad i European Journal 2015.

Heidrun Kjellberg, ortodontist- Beni Solow award är ett prestigefyllt pris inom ortodontivärlden och det är jättekul att vi tillsammans uppmärksammats och vunnit detta pris, säger Heidrun Kjellberg, en av de tre författarna.

Författarna som vann priset är Heidrun Kjellberg, Julia Naoumova samt Jüri Kurol och artikeln ingår i Julia Naoumovas avhandling där Heidrun Kjellberg varit huvudhandledare.

Den vinnande artikelns titel (översatt till svenska) är Extraktion av den primära mjölktanden som ett led i den förebyggande behandlingen av barn med palatinalt retinerade hörntänder-Del I: Ska vi extrahera den primära hörntanden eller inte? Artikeln handlar om retinerade hörntänder (hörntänder som ligger felplacerade i gommen vilket de gör i cirka tre procent av en population).

- Målet med studien var att se effekten av att extrahera den primära tanden i syfte att underlätta eruptionen av den permanenta hörntanden. Patienterna följdes upp och jämfördes med en kontrollgrupp där den primära tanden inte tagits bort. Det visade sig att i de fall där mjölktanden togs bort, erupterade den permanenta hörntanden snabbare (på 16 månader istället för 19 månader) och oftare spontant (i 69 procent av fallen med extraktion, jämfört med 39 procent utan extraktion). Slutsatsen är att det är en fördelaktig förebyggande åtgärd att extrahera den primära mjölktanden på dessa patienter, berättar Heidrun.

- Den kliniska fördelen är att om man tidigt, det vill säga i nio till elva års ålder, extraherar den primära hörntanden, så slipper man i fler fall göra ett större ingrepp, såsom att frilägga den fellagrade hörntanden kirurgiskt och därefter ortodontiskt dra fram den. Utöver en fördel för patienten blir samhällskostnaden också lägre, säger Heidrun.

Artikeln finns att läsa i Eur J Orthod (2015) 37 (2): 209-218.