Logotype för print
11 september, 2017

Folktandvården vill ta större hälsoansvar

Under tre dagar i Högbo, Gästrikland, har de högsta cheferna inom Folktandvården i landets alla landsting och regioner träffats för att ta fram en gemensam strategi för att bli en starkare hälsoaktör.

Marika Qvist, vd för Folktandvården Skåne- Vi finns till för våra patienter. Och när det gäller till exempel barn är vi de som träffar barnen oftast. Det bör samhället kunna dra nytta av, konstaterar Bent Petersen, ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening.

- Vi har mycket att tillföra hälsovården, inte minst när det gäller förebyggande faktorer. Folktandvården har en lång historia av att arbeta förebyggande med väldigt goda resultat och vill nu ta ett steg till och vara en viktig partner till hela hälso- och sjukvården.

Marianne Forsell, vd för Folktandvården Gävleborg som står som värd för dagarna, pekar på den växande gruppen äldre.

- Vi har nu för första gången en äldregrupp som har nästan alla sina tänder kvar. Något som förstås är bra. Men om vi inte kan upprätthålla en god munhälsa hos denna grupp kan tänderna ge upphov till infektioner och därmed ett försämrat allmäntillstånd. Det är av största vikt att vi kan samarbeta med kommunerna i denna fråga.

I Folktandvården Skåne ser man att karies ökar hos de yngre barnen. Detta speglar en nationell trend.

- För oss i Folktandvården Skåne är det oerhört viktigt att vända denna utveckling. Detta för att säkerställa en god tandhälsa för barnen, vilket också är grunden för en god allmänhälsa hela livet. Mot denna bakgrund är det önskvärt att Region Skåne tillskjuter mer pengar till barntandvården. Dessutom behöver vi anställa fler behandlare, vilket i dagsläget är en utmaning då det råder kompetensbrist, säger Marika Qvist, vd för Folktandvården Skåne.

En annan aktuell fråga som Sveriges Folktandvårdsförening jobbar med är bemanning. I stort sett över hela landet är det brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.