Logotype för print
3 maj, 2017

KOL-projekt får forskningsmedel från OFRS

Daniel Jönsson, parodontolog på Folktandvården Skåne, har beviljats medel från OFRS för projektet ”Tandplack som Reservoar för Systemiska Opportunistiska Patogener”.

I Daniels forskning studeras hur bakterier i munnen eventuellt kan påverka prognosen för behandlingen av lungsjukdom och magsår. Förhoppningen är att projektet kommer att resultera i att livet för individer med lungsjukdomen KOL och magsår kan underlättas med hjälp av tandvården.

Daniel Jönsson, parodontolog- Projektet handlar om att tandplack är ett utmärkt ställe för bakterier att skydda sig från antibiotika i och sedan infektera andra ställen i kroppen, så som lungor vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det finns mindre studier som tyder på att tandbehandling skulle kunna minska antalet skov av KOL, så kallade exacerbationer men det behövs större randomiserade studier för att kartlägga om så är fallet, berättar Daniel Jönsson, specialisttandläkare parodontologi.

KOL-projektet är ett samarbetsprojekt med forskare vid Lunds universitet och Örebro universitetssjukhus samt Folktandvården Örebro.

OFRS, Odontologisk Forskning i Region Skåne, är en plattform för odontologisk forskningssamverkan i Region Skåne och från 2014 har Region Skåne ställt medel för odontologisk forskning till förfogande.