Logotype för print
2 januari, 2017

Fri tandvård till fler

2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till och med den sista december det år du fyller 21 år.

Grupp ungdomar som lerRiksdagen fattade beslut den 15 december 2016 om att successivt höja åldern för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård till och med 23 år.

Höjningen av den fria tandvården för barn- och ungdomstandvården sker i tre etapper:

  • 2017: fri tandvård till och med det år du fyller 21
  • 2018: fri tandvård till och med det år du fyller 22
  • 2019: fri tandvård till och med det år du fyller 23  

Är du född 1996 eller 1997 och har Frisktandvård?

För dig kommer vi avsluta avtalet den 31 december 2016. Vi hoppas såklart att du i framtiden väljer att ha Frisktandvård. Därför kommer Vi att kontakta dig när det börjar att bli dags att teckna nytt avtal.

Under tiden har du fri tandvård och vi kommer kalla dig precis som vanligt.