Logotype för print
19 maj, 2017

Ny implantatstudie från Folktandvården Skåne

Direktbelastning av implantat i entandsluckor ger ett positivt resultat. Det visar en ny studie som Folktandvården Skåne, i samarbete med Malmö Högskola, har gjort.

Björn Gjelvold, specialisttandläkareAnvändningen av implantat har blivit ett förutsägbart och framgångsrikt behandlingsalternativ för att ersätta förlorade tänder. Vanligt är att ett tandimplantat ska läka in under några månader innan man belastar det med en krona eller bro. En ny studie utförd av specialisttandläkare i Oral Protetik, Folktandvården Skåne, rapporterar nu likvärdigt resultat för singelimplantat där implantatet belastas direkt med en provisorisk ersättning.

I den randomiserade studien, som publicerats i Clin Implant Dent Relat Res. 2017: 1-10, har direktbelastning jämförts med fördröjdbelastning vid behandling av entandsluckor i överkäken.

Resultatet visar att implantatöverlevnaden efter ett år var 100 % vid direktbelastning och 96 % vid fördröjd belastning. Studien visade på inga betydande skillnader mellan de två teknikerna avseende förändringar i benfästet kring implantaten, det estetiska utfallet, oral hälsa och livskvalité samt patientens bedömning av slutresultatet.

- Resultatet bekräftar vad även tidigare studier har visat. Även om utfallet blev likartad för de två teknikerna, är det värt att framhäva att direktbelastningsgruppens väg dit var kortare. Det intressanta med just direktbelastning är att behandlingstiden för patienterna reduceras och att de kan få en omedelbar god estetik och funktion, något som studien också visar. Vi ser dock att det finns ett behöv av längre uppföljning för denna typ av behandling, berättar Björn Gjelvold, specialisttandläkare vid Oral Protetik i Malmö, doktorand på den Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola och ansvarig för studien.

I studien ingick 50 patienter, av vilka 25 slumpvis blev behandlade med tekniken direkt belastning och 25 med fördröjd belastning.

Länk till studien finns här