Logotype för print
3 mars, 2020

Brist på ämne i saliven kan vara skälet till karies

Varför får vissa karies medan andra aldrig får det? Tandläkare Alexandra Aidoukovitch undersöker om det kan vara så att de som lätt får hål i tänderna har för lite av ämnet LL-37 i sin saliv.

Alexandra Aidoukovitchs forskning utreder bland annat vilken betydelse det kroppsegna ämnet LL-37, som bland annat finns i saliven, har för kariessjukdom och hur det produceras.

Alexandra Aidoukovitch– Förhoppningen är att forskningen resulterar i en djupare förståelse för LL-37s funktion i saliv och fastställer om låga nivåer av LL-37 är kopplat till hög kariesaktivitet, berättar allmäntandläkaren Alexandra Aidoukovitch som har en av tre forskarutbildningstjänster vid Folktandvården Skåne.

LL-37 är av stort odontologiskt intresse eftersom det är ett kroppsligt försvar och tar död på bakterier.

– Att klarlägga LL-37s betydelse för kariessjukdom kan lägga grunden för utveckling av nya sätt att identifiera de här personerna, fånga upp dem tidigare och ge dem förebyggande behandling så att de inte utvecklar karies, fortsätter Alexandra.

Halva arbetstiden arbetar Alexandra som allmäntandläkare på Folktandvården Skåne. Den andra halvan av sin tjänst använder hon till en forskarutbildning vid medicinska fakulteten på Lunds universitet.

– Vi har bland annat kunnat visa att LL-37 finns i saliv från de stora salivkörtlarna, och att vita blodkroppar i salivkörtlarnas blodkärl innehåller LL-37. Något annat vi kunnat se är att cellerna som naturligt lossnar från munhålans slemhinna också innehåller LL-37. Detta är ett mycket spännande fynd då dessa celler kanske kan ha en roll i försvaret mot skadliga bakterier.

Nästa steg i forskningen handlar om att vidare undersöka ifall salivcellerna kan skydda mot bakterier och om det finns ett kliniskt samband mellan nivåer av LL-37 i saliven och kariesaktivitet.

Satsning på forskning i Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne satsar årligen på patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt för att utöka och fördjupa forskningen som bedrivs. Totalt rör det sig om 20 forskningsprojekt, inklusive tre forskarutbildningstjänster, med fokus på områdena Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, Koppling mellan oral hälsa och allmän hälsa samt Diagnostik- och behandlingsforskning.

En forskarutbildningstjänst innebär att man som behörig tandhygienist eller tandläkare i Folktandvården Skåne kan använda en del av sin tjänst för forskarutbildning som ska leda till en doktorsexamen.

- Att bedriva klinisk forskning är viktigt för Folktandvården Skåne. Vi vill medverka till att stänga kunskapsluckor samt sprida och implementera ny kunskap i verksamheten. Fler forskarutbildade kollegor innebär att vi ökar våra möjligheter till detta, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne.