Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Är du i behov av tandvård?

Just nu genomför vi enbart akut tandvård och planerade behandlingar. Har du en inbokad tid kommer vi att ta kontakt med dig.

Om du har akuta besvär kontaktar du vår kundservice på 0771-55 88 00 för att boka en tid.
Telefontid måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00. Övriga tider kontakta 0771-16 01 70 eller 1177.

Har du övriga frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta din klinik.

Folktandvården Skåne bjuder stegvis in till fler behandlingar

13 maj, 2020

I mars beslutade Folktandvården Skåne att enbart erbjuda akut tandvård på utvalda kliniker runtom i Skåne. Bakgrunden var rådande brist på skyddsmaterial. Tillgången på material är nu tillräckligt stabil för att Folktandvården Skåne kan bjuda in till vissa behandlingar utöver de akuta.

I ett första skede kommer personer med störst vårdbehov att bjudas in för behandling. Därefter sker en stegvis utökning av verksamheten under sommaren och hösten.

– Det är glädjande att vi nu kan börja genomföra andra behandlingar än de akuta, och ta ett första steg mot ordinarie verksamhet, säger vd Marika Qvist. Vi tar fortsatt vårt samhällsansvar och för en tät dialog med Region Skåne för att såväl tandvård som sjukvård ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt under de rådande omständigheterna.

Successiv återstart

Förberedelserna för att bjuda in de med störst vårdbehov för behandling startar omgående. I dagsläget går det fortsatt att endast boka akut tandvård på utvalda kliniker runtom i Skåne. Därefter utökas verksamheten successivt, i takt med att materialtillförseln stabiliseras ytterligare.

Akut tandvård bokas precis som i dagsläget genom att ringa Folktandvården Skånes kundservice på 0771-55 88 00.