Logotype för print
13 maj, 2020

Folktandvården Skåne bjuder stegvis in till fler behandlingar

I mars beslutade Folktandvården Skåne att enbart erbjuda akut tandvård på utvalda kliniker runtom i Skåne. Bakgrunden var rådande brist på skyddsmaterial. Tillgången på material är nu tillräckligt stabil för att Folktandvården Skåne kan bjuda in till vissa behandlingar utöver de akuta.

I ett första skede kommer personer med störst vårdbehov att bjudas in för behandling. Därefter sker en stegvis utökning av verksamheten under sommaren och hösten.

– Det är glädjande att vi nu kan börja genomföra andra behandlingar än de akuta, och ta ett första steg mot ordinarie verksamhet, säger vd Marika Qvist. Vi tar fortsatt vårt samhällsansvar och för en tät dialog med Region Skåne för att såväl tandvård som sjukvård ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt under de rådande omständigheterna.

Successiv återstart

Förberedelserna för att bjuda in de med störst vårdbehov för behandling startar omgående. I dagsläget går det fortsatt att endast boka akut tandvård på utvalda kliniker runtom i Skåne. Därefter utökas verksamheten successivt, i takt med att materialtillförseln stabiliseras ytterligare.

Akut tandvård bokas precis som i dagsläget genom att ringa Folktandvården Skånes kundservice på 0771-55 88 00.