Logotype för print
27 augusti, 2020

Ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet

Nu kan du som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19 få en ny ersättningsperiod för ditt högkostnadsskydd. Detta beslutade Regeringen om den 20 augusti 2020.

Den nya ersättningsperioden gäller för dig som:

  • kommit upp i minst 3 000 kronor (gränsen för högkostnadsskyddet) den 1 april 2020
  • inte varit hos tandläkare eller tandhygienist under perioden 1 april till och med den 31 augusti 2020

Förlängningen kommer att ske automatiskt för dig som är berättigad.

Längden på den nya ersättningsperioden motsvarar antalet dagar som du hade kvar den 1 april 2020 av den tidigare ersättningsperioden. Som lägst förlängs perioden med 90 dagar.

Detta innebär att du kommer kunna tillgodoräkna dig de tandvårdskostnader du kommit upp i den 1 april 2020 och lägga samman dessa med kostnaderna för tandvård som utförs från och med den 1 september. Du behöver med andra ord inte börja från noll, utan kan få hjälp från tandvårdsstödets högkostnadsskydd direkt

Läs mer om beslutet

Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Har du frågor är du också välkommen att kontakta din klinik. Kontaktuppgifter hittar du här.