Logotype för print
Torbjörn Ekelund
4 mars, 2024

Folktandvården Skåne etablerar ny modern klinik i Höganäs

Folktandvården Skåne satsar på en ny toppmodern klinik för invånarna i Höganäs och Viken med omnejd. De nuvarande klinikerna i Höganäs och Viken slås samman, vilket gynnar både patienter och medarbetare.

– Genom det här beslutet samlar vi våra resurser och etablerar en modern klinik för patienterna. Det ökar patientsäkerheten och stärker våra möjligheter att verka för en god munhälsa hos invånarna, säger Torbjörn Ekelund, styrelseordförande för Folktandvården Skåne.  

En liten klinik som den i Viken medför ofta svårigheter för Folktandvården Skåne att erbjuda patienterna en bra kontinuitet och kvalitet. Kliniken behövde under senhösten 2023 stänga ner helt på grund av svårigheter med bemanningen. Den har sedan öppnats i begränsad omfattning och huvudparten av verksamheten sker på Folktandvården Skånes närbelägna klinik i Höganäs.  

Det är med bakgrund i detta, tillsammans med det faktum att båda lokalerna är i behov av renovering, som Folktandvården Skånes styrelse nu har fattat beslut om att satsa på en ny, modern och större klinik för invånarna i Höganäs och Viken med omnejd.  

– Nu påbörjas arbetet med att hitta en ny passande lokal. Vi strävar efter att kunna öppna vår nya klinik så snart som möjligt, vinsterna kommer att bli stora både för patienter och medarbetare, säger Torbjörn Ekelund.