Logotype för print
Genarpskliniken fasad
19 juni, 2024

Klart med överlåtande av Folktandvården Skånes klinik i Genarp

Nu står det klart att en ny aktör ska bedriva tandvård i Folktandvården Skånes tidigare klinik i Genarp. En erfaren tandläkare startar egen verksamhet i lokalerna.

– Jag är väldigt glad över att vi har kunnat tillmötesgå Genarpsbornas önskemål om en klinik på orten. Vi har fått till en lösning som jag hoppas blir bra för alla parter, säger Torbjörn Ekelund, ordförande Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skånes styrelse beslutade i februari 2024 att undersöka möjligheten att överlåta kliniken i Genarp till en annan aktör. Flera aktörer visade intresse och styrelsen fattade den 17 maj beslut om vem som ska ta över kliniken.

Efter att hyresavtal har slutits mellan den nya aktören och fastighetsägaren Lundafastigheter är nu affären helt klar. Det blir tandläkaren Agnieszka Aksan Louadi som kommer att driva en egen tandläkarpraktik i Genarp från och med den 1 juli.

Kliniken i Genarp har varit stängd en längre tid och Folktandvården Skåne har under tiden välkomnat Genarpsborna till de närliggande klinikerna i bland annat Dalby och Staffanstorp.

– Självklart är de som vill gå hos Folktandvården Skåne fortsatt varmt välkomna till oss. I dagsläget är det resursmässigt inte möjligt för oss att ha en klinik på en liten ort som Genarp, där munhälsan är god och avståndet är kort till flera av våra andra kliniker. Vi ska bedriva en jämlik tandvård i hela Skåne och fördela våra resurser på klokast möjliga sätt, säger Karin Melander, vd Folktandvården Skåne.