Logotype för print
Genarpskliniken fasad
16 februari, 2024

Styrelsebeslut om kliniken i Genarp: Vill överlåta till annan aktör

Folktandvården Skåne AB:s styrelse fattade idag beslut om att undersöka om någon annan aktör är intresserad av att ta över kliniken i Genarp.

– Vi vill tillmötesgå Genarpsbornas önskan om en klinik på orten, säger Torbjörn Ekelund, styrelseordförande i Folktandvården Skåne.

Däremot kommer inte kliniken att öppna igen i Folktandvården Skånes regi. Genarp är en liten ort vars invånare generellt har en god munhälsa. De har också nära till flera av Folktandvården Skånes övriga kliniker. Majoriteten av de som innan var listade på kliniken i Genarp går nu till Folktandvården Skånes närliggande kliniker, dit de även fortsatt är välkomna.

– Folktandvården Skåne ska bedriva en jämlik tandvård i hela Skåne och fördela våra resurser på klokast möjligast sätt. Det är därför inte resursmässigt försvarbart för oss att ha en klinik i Genarp när det finns andra delar av Skåne där munhälsan är betydligt sämre, säger Torbjörn Ekelund.

Liten klinik medför svårigheter

Folktandvården Skånes klinik i Genarp har inte kunnat återöppna efter pandemin, då stora delar av verksamheten pausades. På kliniken i Genarp uppstod efter pandemin en vattenläcka som ledde till en sanering. Efter detta har rekrytering pågått för att bemanna kliniken, men utan framgång. Kliniken har förblivit stängd.

– En liten klinik medför svårigheter för Folktandvården Skåne att erbjuda patienterna en bra kontinuitet och kvalitet och utgör även en ekonomisk risk. En annan aktör med andra förutsättningar kan göra andra bedömningar.

Folktandvården Skånes styrelse önskar ha ett förslag att ta ställning till för överlåtande av kliniken i Genarp senast den 17 maj i år.