Hantera tid eller få tillgång till journaluppgifter för någon annans räkning

Enligt patientdatalagen kan vi enbart lämna ut uppgifter om en myndig person till den person som uppgifterna tillhör. Det är dessutom bara tillåtet att boka, omboka eller avboka en tid för sin egen räkning.

Det händer att personer frågar efter behandlingsuppgifter eller tidsbokningar som rör en annan myndig person. Frågorna kommer ofta från en förälder, partner eller annan anhörig.

Du kan hantera tider och journaluppgifter för dig själv, och personer som du är vårdnadshavare eller ombud för. När en person har fyllt 18 år är hen myndig och ansvarar för sin egen person. I samband med det får vi enligt lag bara diskutera information som rör hens vård med hen själv. Utöver information om behandlingar omfattar detta bland annat klagomål, förfrågningar om tider, sms-påminnelser och personuppgifter som står i journalsystemet.

Vill du att någon annan ska kunna hantera dina tider hos oss behöver du lämna en fullmakt för den personen. Skriv ut fullmakten nedan och lämna den sedan ifylld till din klinik.

Här finns en fullmakt att fylla i.

När Folktandvården Skåne tar emot ett klagomål som rör en annan myndig person än den som lämnar klagomålet behandlar vi det men svarar och diskuterar ärendet med den berörda personen. Att lämna ett svar eller andra uppgifter till någon annan än personen som ärendet handlar om innebär ett sekretessbrott.

Du kan läsa mer om patientdatalagen här.

Du kan läsa mer om hur Folktandvården Skåne hanterar personuppgifter här.