Tjejer fikar och skrattar

Synpunkter, beröm och klagomål

Vi vill att du ska få en bra tandvård och att du ska bli nöjd. Därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål talar du i första hand med din tandläkare eller tandhygienist.

Du kan också vända dig till klinikchefen på den klinik där du behandlats. Kontakta kliniken och be att få tala med klinikchefen. Här hittar du kontaktuppgifter till våra kliniker

Det går också bra att kontakta Region Skånes patientnämnd via någon av alternativen nedan.