Välkommen till Folktandvården Skåne

Det här är din för-introduktion till Folktandvården Skåne. Vi är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med cirka 1 500 kollegor. Tillsammans jobbar vi för leenden!

 
Det är spännande med ett nytt jobb och det är mycket man ska lära sig om sin nya arbetsplats men också om organisationen. I denna för-introduktion, vill vi ge dig en övergripande bild av vad vi gör och vilka vi är. Vi vill även ge dig en tydligare bild över hur första tiden som ny ser ut hos oss så att du känner dig lite mer förberedd inför din första dag på jobbet!